Kdo jsme?

Ústav výpočetní techniky je vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity, zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na univerzitě. ÚVT vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. Ústav dále v podstatné míře zajišťuje provoz, rozvoj, koordinaci a služby v nasazování informačních a komunikačních technologií na MU a zejména provoz a rozvoj akademických počítačových sítí a jejich zapojení do síťové infrastruktury vyšší úrovně, stejně jako rozsáhlých výpočetních a úložných kapacit univerzity. V čele ÚVT stojí jeho ředitel. Součástí ÚVT je Superpočítačové centrum, které se zabývá podporou náročných výpočtů a zajišťuje provoz a další rozvoj výkonné výpočetní infrastruktury MU a její integraci v rámci národních i mezinárodních struktur.

Ústav výpočetní techniky poskytuje Masarykově univerzitě služby v následujících hlavních oblastech:

 • ekonomicko-správní a exekutivní informační systémy;
 • služby datových a hlasových sítí;
 • podpora náročných výpočtů a velkokapacitních datových úložišť;
 • knihovní systémy a elektronické informační zdroje;
 • počítačové studovny;
 • počítačová bezpečnost;
 • veřejná www-prezentace MU;
 • celouniverzitní nákupy a distribuce softwaru a vybraných technických komponent;
 • metodické řízení Laboratoří výpočetní techniky na fakultách MU.

Pro MŠMT ČR ústav vyvíjí a provozuje informační systém SIMS (celostátní matrika studentů vysokých škol).

V oblasti výzkumu je Ústav zapojený do sítě excelence EU s názvem CoreGRID a podílí se na řešení společného výzkumného záměru Fakulty informatiky a ÚVT „Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy“. Dlouhodobou úzkou spolupráci rozvíjí také s akademickým sdružením CESNET, především v oblasti optických sítí, virtuálního prostředí pro spolupráci, programovatelného hardware a telemedicíny. Podílí se rovněž na rozvoji a správě českého akademického gridového prostředí (MetaCentrum) a na rozvoji sítě národního výzkumu. V oblasti digitálních knihoven jsou vyvíjeny a zkoumány technologie znalostních a informačních robotů pro vyhledávání a integraci informací. Tytéž technologie jsou – ve spojení s vysokorychlostními síťovými zařízeními na bázi programovatelného hardware – nasazovány pro sestavení efektivního a samospravujícího se systému pro detekci narušení na počítačové síti. Dlouhodobé společné aktivity rozvíjí Ústav s Národní knihovnou ČR v Praze při vývoji infrastruktury na sklízení a archivaci českého webu (WebArchiv). Velmi rozsáhlá je i spolupráce s nemocničními zařízeními v rámci celé ČR při rozvoji systému MeDiMed, metropolitního archivu digitálních medicínských obrazových informací.

ÚVT v číslech

 • ÚVT vydal v roce 2007 celkem 95 odborných publikací.
 • Pracovníci ústavu se během roku 2007 podíleli na řešení 11 projektů.
 • Zaměstnáváme 146 zaměstnanců, z toho 1 docenta a 13 zaměstnanců má titul PhD. Dále s námi spolupracuje 75 externistů.
Společná fotografie zaměstnanců ÚVT MU [9.6.2008]Společná fotografie zaměstnanců ÚVT MU [9.6.2008]