Milestones of MU-ICS History (Czech only)

ÚVT UJEP vznikl 1.9.1979 vyčleněním "Vědecko-metodického střediska pro výpočetní techniku" při Katedře aplikované matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP Brno.

1968
Vznik Vědecko-metodického střediska pro výpočetní techniku při Katedře matematických strojů Přírodovědecké fakulty UJEP (středisko s fakultní působností) – předchůdce ÚVT. Počítače MSP 2A a analogový AP 4.
1978
Rozhodnutí rektora o vybudování Ústavu výpočetní techniky (ÚVT) a jeho organizačním včlenění k Přírodovědecké fakultě UJEP.
1979
Statutární vznik ÚVT UJEP (úsek Výpočetního střediska a úsek Vědecko-výzkumný). Ředitelem ÚVT a vedoucím jeho Vědecko-výzkumného úseku se stal doc. Jiří Hořejš, vedoucím Výpočetního střediska Ing. Karel Rais.
Provizorní sídlo v prostorách LPS VUT na Třídě Obránců míru.
Do provozu uveden EC-1033, první univerzitní sálový počítač. Automatizace prvních ekonomických a správních agend univerzity (ASŘ – automatizované systémy řízení).
1980
Vyčlenění ÚVT z PřF a jeho zařazení jako samostatného rektorátního pracoviště.
Instalace minipočítače PDP-11/34 s interaktivním režimem zpracování; využívaný především pro výuku a pro výzkum.
1981
ÚVT získává své první vlastní sídlo – rekonstruovaný pavilón v areálu Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici.
1982
Vývoj uživatelského systému SIRAEL pro disketová pracoviště CONSUL C 2712, 2711 (n.p. Zbrojovka Brno) pro potřeby hromadného pořizování dat na děkanátech univerzity.
1983
Ředitelem ÚVT se stává doc. Václav Račanský.
Zřízeno mikroprocesorové pracoviště ÚVT na podporu zavádění mikroelektroniky do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti na univerzitě.
1986
ÚVT koordinuje 5letý program elektronizace univerzity. V jeho rámci jsou fakulty vybavovány vlastní výpočetní technikou na bázi osobních počítačů a minipočítačů.
První osobní počítače PC na ÚVT (Commodore, později Novotec a Olivetti).
1988
Na všech fakultách UJEP zřízeny Laboratoře výpočetní techniky, pracující pod metodickým vedením ÚVT.
1989
Instalován sálový počítač EC-1027.
1990
ÚVT MU přestěhován do nového sídla na Burešově ulici.
1991
V rámci Akademické iniciativy IBM je na ÚVT zřízeno terminálové centrum IBM 3090 a univerzita je připojena do výzkumné počítačové sítě EARN/BITNET.
ÚVT MU inicioval vznik Brněnské akademické počítačové sítě BAPS.
Instalován sálový počítač Hitachi HDS 6600.
1992
Univerzita připojena do Internetu.
Vznik československé akademické sítě FESNET a její české části CESNET (ÚVT MU buduje centrální moravský uzel CESNET).
1994
Vybudován základ optické páteřní počítačové sítě MU a BAPS.
Instalován první univerzitní superpočítač SGI Power Challenge L. Při ÚVT MU vzniká Superpočítačové centrum Brno.
ÚVT MU se koncepčně i personálně podílí na vzniku Fakulty informatiky MU.
1995
Ukončen provoz sálových počítačů. Centrální výpočetní služby na ÚVT jsou od té doby zajišťovány prostřednictvím specializovaných (unixových) serverů.
1996
ÚVT MU přestěhováno do společné budovy s Fakultou informatiky na ulici Botanické.
ÚVT MU se stává řešitelským pracovištěm celostátního superpočítačového projektu MetaCentrum.
Vznik zájmového sdružení právnických osob CESNET zspo. Akademická počítačová síť CESNET se stává majetkem českých vysokých škol.
1997
První veřejná webová prezentace Masarykovy univerzity.
1998
Instalovány superpočítače SGI Origin 2000 a SGI ONYX.
1999
Zahájeno budování systému MeDiMed – metropolitního systému pro sběr, zpracování a využívání medicínských obrazových informací v brněnském regionu.
První videokonference MU po Internetu.
2000
Otevřena Celouniverzitní počítačová studovna na Komenského náměstí. Více než 100 počítačů pro studenty MU s nepřetržitým provozem.
První PC cluster na ÚVT (32 procesorů Intel Pentium III). První bezdrátová síť na ÚVT.
2002
Centrální antivirová ochrana pošty na MU.
2003
ÚVT buduje jednotnou hlasovou síť MU s využitím univerzitní počítačové sítě.
2004
Laboratoř pokročilých síťových technologií – společné pracoviště FI, ÚVT a CESNET specializující se na pokročilé síťové protokoly a aplikace vyžadující vysokorychlostní sítě.
2005
Jednotný distribuovaný systém Univerzitních počítačových studoven MU.