Ing. Aleš Roček

Photo not published

 

 
2014

ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Comparative Study of Negative Aspects Elimination of Medical Image Watermarking Methods. International Journal of Information and Electronics Engineering, Singapore. ISSN 2010-3719, 2014, vol. 5, no. 1, pp. 6-9.


more

 

ROČEK, Aleš - JAVORNÍK, Michal.
Securing a Publicly Accessible Database of Medical Images Using Watermarking with Direct Diagnose Capability. Recent Advances in Computer Science, Greece. ISSN 1790-5109, 2014, vol. 13, no. 24, pp. 79-86.


more

 

SLAVÍČEK, Karel - DOSTÁL, Otto - JAVORNÍK, Michal - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír - SEDLÁK, Petr.
Zálohovací a dohledový systém pro InstantPACS. 2014.


more

 
2013

SCHINDLER, Vladimír - ROČEK, Aleš.
Influence of the TCP packet setting and encryption for data transfer in medical applications. In Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications & Control. Paris, FR : WSEAS Press, 2013. ISBN 978-960-474-341-4, pp. 96-101. 2013, Paris, FR.


more

 

SCHINDLER, Vladimír - ROČEK, Aleš.
The possibilities of using single-board computers for medical data transmission security. Przeglad Elektrotechniczny, Wydawnictwo Czasopism i Ksiażek Technicznych Sigma NOT, Poland. ISSN 0033-2097, 2013, vol. 2013, no. 6, pp. 56-60.


more

 
2012

ROČEK, Aleš.
Medical image data security based on principles of digital watermarking methods. In Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. Malta : WAEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-118-0, pp. 47-52. 2012, Malta.


more

 

ROČEK, Aleš.
Metody zabezpečení medicínských obrazových informací využívající principů digitálního vodoznačení. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha, Policejní akademie České republiky. ISSN 1801-8211, 2012, vol. 2012, no. 4, pp. 113-122.


more

 

ZATLOUKAL, Vladimír - ROČEK, Aleš.
Secure medical multimedia DICOM data transfers over Internet. In ADVANCES in DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS and MATERIALS. Sliema, Malta : WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-118-0, pp. 104-108. 2012, Malta.


more

 
2009

HRTOŇOVÁ, Nina - JAVORNÍK, Michal - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. Vyd. 1. Badajoz, Spain : Formatex, 2009. ISBN 978-84-692-1790-0, pp. 1221-1224. 22.4.2009, Lisabon, Portugal.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - JAVORNÍK, Michal.
Sharing the expert medical experience with medical students and specialists. In 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VIRTUAL UNIVERSITY VU'09. Bratislava : E-ACADEMIA SLOVACA N: O., 2009. ISBN 978-80-89316-11-3, 5 pp. 10.12.2009, Bratislava.


more

 
2008

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce. In Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). Vyd. 1. Ústí nad Labem : PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-86302-43-0, 6 pp. 25.7.0200, Ústí nad Labem.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - RAČANSKÁ, Eva - ROČEK, Aleš.
MeDiMeD - retrieval of medical educational information in prenatal diagnostics. In Virtual University, 9th International Conference. Vyd. 1. Bratislava : 2008. ISBN 978-80-89316-10-6, 5 pp.


more

 
2007

DOSTÁL, Otto - JAVORNÍK, Michal - PETRENKO, Martin - ROČEK, Aleš - SLAVÍČEK, Karel.
Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc : CESNET,z.s.p.o.a UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1687-8, pp. 110-114. 29.5.2007, Olomouc.


more