Ing. Aleš Roček

Photo not published

 

 
2016

ROČEK, Aleš - SLAVÍČEK, Karel - DOSTÁL, Otto - JAVORNÍK, Michal.
A new approach to fully-reversible watermarking in medical imaging with breakthrough visibility parameters. Biomedical Signal Processing and Control, Elsevier, The Nederlands. ISSN 1746-8094, 2016, vol. 29, no. 7, pp. 44-52.


more

 

ROČEK, Aleš - SLAVÍČEK, Karel - JAVORNÍK, Michal.
RONI Size and another Attributes of Representative Sample of Medical Images in Common Hospital Operation, Related to Securing by Watermarking Methods. In International Conference on Image Processing, Production and Computer Science (ICIPCS'16). London : URENG, 2016. ISBN 978-93-84422-62-2, pp. 44-51. 22.3.2016, London.


more

 
2015

JAVORNÍK, Michal - DOSTÁL, Otto - ROČEK, Aleš.
Watermarking in Regional Medical Imaging. In Proceedings of the 13th International Conference on Data Networks, Communications, Computers. Hungary : World Scientific and Engineering Academy and Society, 2015. ISBN 978-1-61804-355-9, pp. 222-226. 2015, Budapest.


more

 
2014

ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Comparative Study of Negative Aspects Elimination of Medical Image Watermarking Methods. International Journal of Information and Electronics Engineering, Singapore. ISSN 2010-3719, 2014, vol. 5, no. 1, pp. 6-9.


more

 

ROČEK, Aleš - JAVORNÍK, Michal.
Securing a Publicly Accessible Database of Medical Images Using Watermarking with Direct Diagnose Capability. Recent Advances in Computer Science, Greece. ISSN 1790-5109, 2014, vol. 13, no. 24, pp. 79-86.


more

 

SLAVÍČEK, Karel - DOSTÁL, Otto - JAVORNÍK, Michal - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír - SEDLÁK, Petr.
Zálohovací a dohledový systém pro InstantPACS. 2014.


more

 
2013

SCHINDLER, Vladimír - ROČEK, Aleš.
Influence of the TCP packet setting and encryption for data transfer in medical applications. In Recent Advances in Circuits, Systems, Telecommunications & Control. Paris, FR : WSEAS Press, 2013. ISBN 978-960-474-341-4, pp. 96-101. 2013, Paris, FR.


more

 

SCHINDLER, Vladimír - ROČEK, Aleš.
The possibilities of using single-board computers for medical data transmission security. Przeglad Elektrotechniczny, Wydawnictwo Czasopism i Ksiażek Technicznych Sigma NOT, Poland. ISSN 0033-2097, 2013, vol. 2013, no. 6, pp. 56-60.


more

 
2012

ROČEK, Aleš.
Medical image data security based on principles of digital watermarking methods. In Advances in Data Networks, Communications, Computers and Materials. Malta : WAEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-118-0, pp. 47-52. 2012, Malta.


more

 

ROČEK, Aleš.
Metody zabezpečení medicínských obrazových informací využívající principů digitálního vodoznačení. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha, Policejní akademie České republiky. ISSN 1801-8211, 2012, vol. 2012, no. 4, pp. 113-122.


more

 

ZATLOUKAL, Vladimír - ROČEK, Aleš.
Secure medical multimedia DICOM data transfers over Internet. In ADVANCES in DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS, COMPUTERS and MATERIALS. Sliema, Malta : WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-118-0, pp. 104-108. 2012, Malta.


more

 
2009

HRTOŇOVÁ, Nina - JAVORNÍK, Michal - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. Vyd. 1. Badajoz, Spain : Formatex, 2009. ISBN 978-84-692-1790-0, pp. 1221-1224. 22.4.2009, Lisabon, Portugal.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - JAVORNÍK, Michal.
Sharing the expert medical experience with medical students and specialists. In 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VIRTUAL UNIVERSITY VU'09. Bratislava : E-ACADEMIA SLOVACA N: O., 2009. ISBN 978-80-89316-11-3, 5 pp. 10.12.2009, Bratislava.


more

 
2008

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce. In Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). Vyd. 1. Ústí nad Labem : PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-86302-43-0, 6 pp. 25.7.0200, Ústí nad Labem.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - RAČANSKÁ, Eva - ROČEK, Aleš.
MeDiMeD - retrieval of medical educational information in prenatal diagnostics. In Virtual University, 9th International Conference. Vyd. 1. Bratislava : 2008. ISBN 978-80-89316-10-6, 5 pp.


more

 
2007

DOSTÁL, Otto - JAVORNÍK, Michal - PETRENKO, Martin - ROČEK, Aleš - SLAVÍČEK, Karel.
Projekt MEDIMED - regionální archiv medicínských obrazových dat. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc : CESNET,z.s.p.o.a UP Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1687-8, pp. 110-114. 29.5.2007, Olomouc.


more