Mgr. Nina Hrtoňová

Personal photo

 

 
2015

HRTOŇOVÁ, Nina - KOHOUT, Jiří - ROHLÍKOVÁ, Lucie - ZOUNEK, Jiří.
Factors Influencing Acceptance of E-learning by Teachers in the Czech Republic. Computers in Human Behavior, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0747-5632, 2015, vol. 51, no. B, pp. 873-879.


more

 
2014

HRTOŇOVÁ, Nina - KREJČÍ, Pavel - LORENC, Václav - VÁŇOVÁ, Tamara - WINKLEROVÁ, Anna.
Nestandardní moduly pro LMS Moodle. 2014. ISBN 978-80-263-0717-4.


more

 
2012

POKORNÁ, Andrea - HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara.
Didaktické zásady přípravy e-learningových materiálů v nelékařských studijních oborech, zdroje na internetu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 24 pp. ISBN 978-80-210-6117-0.


more

 

book coverHRTOŇOVÁ, Nina - ROHLÍKOVÁ, Lucie - VÁŇOVÁ, Tamara.
E-learning s projektem PROEFES. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 56 pp. ISBN 978-80-210-6028-9.


more

 

book coverHRTOŇOVÁ, Nina - ROHLÍKOVÁ, Lucie - VÁŇOVÁ, Tamara.
E-learning s projektem PROEFES. Informačně metodická příručka. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 55 pp. ISBN 978-80-210-6028-9.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - MORAVCOVÁ, Petra - POKORNÁ, Andrea - VÁŇOVÁ, Tamara.
Medicínská obrazová data ve výuce na SZŠ. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 48 pp. ISBN 978-80-210-6116-3.


more

 

VÁŇOVÁ, Tamara - HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea.
Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 64 pp. ISBN 978-80-210-6120-0.


more

 

VÁŇOVÁ, Tamara - HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea.
Studijní materiály v LMS Moodle. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 40 pp. ISBN 978-80-210-6119-4.


more

 

POKORNÁ, Andrea - HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara.
Testy a kazuistiky z pohledu odborného zaměření. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 32 pp. ISBN 978-80-210-6118-7.


more

 

POKORNÁ, Andrea - HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara.
The use of medical imaging data in the training of future non medical health professionals. 2012.


more

 

POKORNÁ, Andrea - HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara.
Using medical image data in nursing education. 2012.


more

 

VÁŇOVÁ, Tamara - HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea.
Životní cyklus kurzu v LMS Moodle. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 64 pp.


more

 
2011

HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea - VÁŇOVÁ, Tamara.
Efektivní výuka na středních zdravotnických školách. In Sborník k IV. Mezinárodní konferenci všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 1. vydání. Brno : Tribune, 2011. ISBN 978-80-7399-196-8, pp. 82-88. 8.2.2011, Brno. elektronický zdroj.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea - VÁŇOVÁ, Tamara.
Electronic teaching materials - case studies, use of medical image data. In mefanet. 2011 : 5th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine, focused on e-learning and medical informatics. 1. vydání. Brno : MSD Brno, 2011. ISBN 978-80-7392-179-8, "nestrankovano"-6 pp. 24.11.2011, Brno.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - POKORNÁ, Andrea - VÁŇOVÁ, Tamara.
Moodle jako prostředí pro vedení projektu. 2011.


more

 

book coverVÁŇOVÁ, Anna - HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara - NEČASOVÁ, Kateřina.
Nástroje pro hodnocení e-learningových objektů/kurzů. 2011. ISBN 978-80-210-5528-5.


more

 

book cover LORENC, Václav - HRTOŇOVÁ, Nina.
Využití JavaScriptu a CSS pro usnadnění autorské práce v Moodlu. 2011.


more

 
2009

HRTOŇOVÁ, Nina - JAVORNÍK, Michal - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. Vyd. 1. Badajoz, Spain : Formatex, 2009. ISBN 978-84-692-1790-0, pp. 1221-1224. 22.4.2009, Lisabon, Portugal.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - JAVORNÍK, Michal.
Sharing the expert medical experience with medical students and specialists. In 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE VIRTUAL UNIVERSITY VU'09. Bratislava : E-ACADEMIA SLOVACA N: O., 2009. ISBN 978-80-89316-11-3, 5 pp. 10.12.2009, Bratislava.


more

 
2008

HRTOŇOVÁ, Nina - FUČÍK, Petr - SEBERA, Martin.
How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education?. In Information and Communication Technology in Education. Vyd. 1. University of Ostrava : Univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-7368-577-5, pp. 176-184. 8.9.2008, Rožnov pod Radhoštěm.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce. In Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). Vyd. 1. Ústí nad Labem : PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. ISBN 978-80-86302-43-0, 6 pp. 25.7.0200, Ústí nad Labem.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - RAČANSKÁ, Eva - ROČEK, Aleš.
MeDiMeD - retrieval of medical educational information in prenatal diagnostics. In Virtual University, 9th International Conference. Vyd. 1. Bratislava : 2008. ISBN 978-80-89316-10-6, 5 pp.


more

 
2007

SEBERA, Martin - BERÁNKOVÁ, Lenka - HRTOŇOVÁ, Nina.
E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova. In Studentská konference kinantropologie 2007. Vyd. 1. Brno : MU Brno, 2007. 23.2.2007.


more

 

book coverPOKORNÁ, Andrea - HRTOŇOVÁ, Nina.
Evidence Based Medicine a elektronická podpora výuky předmětu Ošetřovatelské postupy. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Vyd. 2007. Brno : vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2007. ISBN 978-80-210-4296, pp. 175 - 181. 30.5.2007, Brno.


more

 

STAŇKOVÁ, Eva - HRTOŇOVÁ, Nina.
Tapping Professional Video Presentations for Content and Language Integrated Learning. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7368-388-7, pp. 134-137. 17.9.2007.


more

 
2006

HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Tamara.
Podpora tvorby e-learningových kurzů – pilotní kurzy v roce 2006. In Konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava : VŠB-TUO, 2006. ISBN 80-86302-36-9. 28.6.2006, VŠB-TUO Ostrava.


more

 

HRTOŇOVÁ, Nina - VÁŇOVÁ, Anna - MATYSKA, Luděk.
Projekt e-learning 2006 - pilotní kurzy. 2006. 4 pp. Zpravodaj ÚVT MU, XVI, 4, 12-15.


more

 
2005

HRTOŇOVÁ, Nina.
Proč e-learning?. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě, Brno, MU v Brně. ISSN 1212-0901, 2005, vol. XVI, no. 2, pp. 11-16.


more

 

SVOBODOVÁ, Jarmila - HRTOŇOVÁ, Nina.
Výchova ke zdraví ve škole. 2005.


more