Mgr. Martin Kučera

Photo not published

 

Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015)
MU Investigator:PhDr. Barbora Bočková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014)
MU Investigator:PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zapojení studentů doktorského studia do tvůrčí činnosti v pedagogickém výzkumu (MUNI/A/1311/2014)
MU Investigator:Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní společnost (MUNI/B/1553/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Aspekty a faktory vedoucí k malému zájmu o studium technických oborů (7AMB14SK203)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Mobility Activity (7AMB)
more
Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Inkluze v interdisciplinárním pohledu (MUNI/B/0925/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Standardizace IT gramotnosti na Masarykově univerzitě (CZ.1.07/2.2.00/28.0237)
MU Investigator:RNDr. Michal Javorník, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání (MUNI/B/0748/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The Effectiveness of Learning Study Materials Created by Students within the Educational Projects to Teach at Primary School (MUNI/41/009/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Options Link Flash Animations with Measuring Systems for Study Support (MUNI/41/010/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more
Competition Creativity of Students KTeIV (MUNI/41/087/2009)
MU Investigator:Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Masaryk University / Programmes funded from the specific research
more