RNDr. Petr Glos

Personal photo

 

Vývoj a experimentální nasazení informačních systémů pro podporu rozhodování s využitím trojrozměrných geografických dat (TA02010643/2012)
MU Investigator:RNDr. Petr Glos
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Komplexní rozvoj informačních a komunikačních technologií (ROZV/7/5/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Václav Račanský, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Rozvoj aplikační a datové infrastruktury MU (ROZV/123/2006)
MU Investigator:RNDr. Petr Pištěk
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Komplexní softwarové řešení spisové služby a procesního řízení pro vysoké školy a jejich integrální napojení na ekonomický informační systém (ROZV/497/2006)
MU Investigator:RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2006 - 12/2006
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Implementation and validation of robust knowledge management and analytical system UIRON for oncology (1ET208120511)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Václav Račanský, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2005 - 12/2006
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Information society (National programme of research)
more