Evropská unie

odkaz do nového oknaEvropská unie je politická a ekonomická unie, kterou tvoří 27 evropských států, ležících převážně na evropském kontinentu.

V oblasti vzdělání byla politika rozvíjena především v 80. letech 20. století v rámci programů na podporu výměn a mobilit žáků a učitelů, pro stážisty v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a pro dospělé studující. Tyto programy, mírně pozměněné v souladu s potřebami současné oblasti vzdělávání, jsou určeny na podporu zvýšení znalostí o jiných zemích a rozšíření osvědčených postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v celé EU.

Vědecký vývoj je usnadňován prostřednictvím rámcových programů EU, z nichž první začal v roce 1984. Cílem politiky EU v této oblasti je koordinovat a iniciovat výzkum. Nezávislá Evropská rada pro výzkum přiděluje finanční prostředky EU na evropské nebo národní výzkumné projekty.

Vybrané programy Evropské unie: