Project details

 

Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (Databáze Scopus)

Project Identification:VZ09003
Project Period:10/2009 - 12/2013
Investor:link to a new windowMinistry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty/Unit:
Institute of Computer Science
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Cooperating Organization:
link to a new windowNational Technical Library