Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 29


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 29 records, displayed 1 - 20
Advanced Onboard Data Recording and Analysis System (LF15022)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:10/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
ARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek (DG16P02R044)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
Autonomní systém prostorového směrování pro mobilní spoje (LF14035)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
Budova jako služba (LF13006)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:7/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
Cluster Celtin Plus-mezinárodní úroveň (0570/2015)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:7/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud - LIVE_FORensics (723150)
MU Investigator:Roman Čermák, M.Sc., MBA
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:11/2016 - 10/2018
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Czech National Infrastructure for Biological Data (LM2015047)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
more
Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome (MUNI/M/1038/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (LR1301)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
ELIXIR-EXCELERATE: IFast-track ELIXIR implementation and drive early user exploitation across the life-sciences (676559)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Central European Institute of Technology
Project Period:9/2015 - 8/2019
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky (MUNI/M/1052/2013)
MU Investigator:Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Platforma pro poskytování specializovaných meteo-predikací pro oblast energetiky (TA04020645/2014)
MU Investigator:RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:7/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Příprava mezinárodního projektu do 2. kola H2020 - EDIReX (MUNI/F/0833/2016)
MU Investigator:Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:10/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2016) (17434/2016 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Sdílení a analýza bezpečnostních událostí v ČR (VI20162019029)
MU Investigator:RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 8/2019
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State Program 2015 - 2020
more
Simulace komplexních systémů se zesíleným vzorkováním (GA15-17269S)
MU Investigator:Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2015 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Simulace, detekce a potlačení kybernetických hrozeb ohrožujících kritickou infrastrukturu (VI20162019014)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2019
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State Program 2015 - 2020
more
Strengthening European Network of Centres of Excellence in Cybercrime (46844)
MU Investigator:Roman Čermák, M.Sc., MBA
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů (ROZV/C4/2016)
MU Investigator:RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Technologie pro zpracování a analýzu síťových dat velkého rozsahu (TA04010062/2014)
MU Investigator:RNDr. Tomáš Jirsík
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:11/2014 - 10/2017
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 29 records, displayed 1 - 20