Current projects [2014]

Total number of projects in 2014: 35


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 2Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 20
Autonomní systém prostorového směrování pro mobilní spoje (LF14035)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
Budova jako služba (LF13006)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:7/2013 - 7/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / EUREKA CZ
more
CERIT Scientific Cloud (CZ.1.05/3.2.00/08.0144)
MU Investigator:Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:5/2011 - 4/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Cybernetic Proving Ground (VG20132015103)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2013 - 9/2015
Investor/Programme:Ministry of Interior of the CR / Security Research for the Needs of the State 2010-2015 (2010-2015)
more
Czech CyberCrime Centre of Excellence (4000003882)
MU Investigator:Roman Čermák, M.Sc., MBA
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:5/2013 - 4/2015
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome (MUNI/M/1038/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Central-European Technology Institute
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Dyschnet - Dynamické plánování a rozvrhování výpočetních a síťových zdrojů (GAP202/12/0306)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Efektivní zpřístupnění multioborových licencovaných EIZ, páteře informační infrastruktury výzkumu a vzdělávání (LR1301)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Experimentální výzkum chování uživatelů ICT v oblasti bezpečnosti perspektivou sociálních věd, práva a informatiky (MUNI/M/1052/2013)
MU Investigator:Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Geografický informační systém tradiční lidové kultury (1750 - 1900) (DF12P01OVV015)
MU Investigator:PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2012 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Applied research and development of national and cultural identity (NAKI) (2011-2017)
more
Informační infrastruktura výzkumu pro techniku (CZ.1.05/3.2.00/12.0226)
MU Investigator:Assoc. Prof. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:1/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (CZ.1.05/3.2.00/12.0225)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:11/2012 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research and Development for Innovation
more
Instant PACS (TAČR) (TA01010268/2011)
MU Investigator:Mgr. Karel Slavíček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2011 - 12/2014
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Mobilní dedikované zařízení pro naplňování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC) (RO9070407110)
MU Investigator:Prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Informatics
Project Period:5/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Defence of the CR / Other grant research and development projects
more
OncoSteer - příprava H2020 PHC32 projektu, 2. fáze (MUNI/P/0828/2014)
MU Investigator:Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Biostatistics and Analyses
Project Period:6/2014 - 8/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot) (516R1/2014)
MU Investigator:RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:9/2014 - 10/2015
Investor/Programme:CESNET / Development Fund of CESNET
more
Platforma pro poskytování specializovaných meteo-predikací pro oblast energetiky (TA04020645/2014)
MU Investigator:RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:7/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
more
Prostředí pro sdílení e-learningových zdrojů a znalostí pro školy Jihomoravského kraje (PROEFES) (CZ.1.07/1.3.41/01.0033)
MU Investigator:Mgr. Nina Hrtoňová
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:8/2012 - 1/2015
Investor/Programme:South-Moravian Region / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2013) (264/2013 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:2/2013 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2014) (56749/2013 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 20