Publication details

 

Web ČKR: návrh a realizace (případová studie)

Basic information
Original title:Web ČKR: návrh a realizace (případová studie)
Author:Šárka Ocelková
Further information
Citation:
Export BibTeX
WWW:link to a new windowelektronická verze článku
Type:Article in Periodical

Related projects: