Publication details

 

Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů

book coverInstituce ústavního soudnictví je ve státech, které se teprve před nedávnem rozešly s totalitním komunistickým režimem, záležitostí buď zcela novou nebo má přinejmenším úplně jiný obsah než dříve. Z povahy svého významu a výlučnosti spadají do judikatury ústavních soudů především interpretace dvou klíčových oblastí: oblast základních lidských práv a oblast materiálního formálního právního státu. Těmto okruhům je sborník věnován.

Basic information
Original title:Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů
Authors:Břetislav Dančák, Vojtěch (eds.) Šimíček
Information from University Press
Price:120,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph