Publication details

 

Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů

book coverInstituce ústavního soudnictví je ve státech, které se teprve před nedávnem rozešly s totalitním komunistickým režimem, záležitostí buď zcela novou nebo má přinejmenším úplně jiný obsah než dříve. Z povahy svého významu a výlučnosti spadají do judikatury ústavních soudů především interpretace dvou klíčových oblastí: oblast základních lidských práv a oblast materiálního formálního právního státu. Těmto okruhům je sborník věnován.

Basic information
Original title:Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů
Authors:Břetislav Dančák, Vojtěch (eds.) Šimíček
Information from University Press
Price:120,00 CZK
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:DANČÁK, Břetislav a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000. 141 s. Sborníky ; č. 4. ISBN 80-210-2451-8.Export BibTeX
@book{557334,
author = {Dančák, Břetislav and Šimíček, Vojtěch (eds.)},
address = {Brno},
edition = {1. vyd.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-2451-8},
publisher = {Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav},
title = {Základní lidská práva a právní stát v judikatuře ústavních soudů},
year = {2000}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph