Publication details

 

Digitální knihovny - teorie a praxe

Basic information
Original title:Digitální knihovny - teorie a praxe
Title in English:Digital Libraries in Theory and Practice
Author:Miroslav Bartošek
Further information
Citation:BARTOŠEK, Miroslav. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna. Knihovnická revue, Praha: Národní knihovna ČR, 2004, roč. 15, č. 4, s. 233-251. ISSN 0862-7487.Export BibTeX
@article{569691,
author = {Bartošek, Miroslav},
article_location = {Praha},
article_number = {4},
keywords = {digital libraries; digital libraries definition and architecture; metadata; interoperability; global resource discovery; information objects identification},
language = {cze},
issn = {0862-7487},
journal = {Národní knihovna. Knihovnická revue},
title = {Digitální knihovny - teorie a praxe},
url = {http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html},
volume = {15},
year = {2004}
}
Original language:Czech
Field:Documentation, library studies, information management
WWW:link to a new windowhttp://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html
Type:Article in Periodical
Keywords:digital libraries; digital libraries definition and architecture; metadata; interoperability; global resource discovery; information objects identification

Obecný systémový popis základních oblastí výzkumu a praxe digitálních knihoven z pohledu počítačové vědy. Zaměřuje se na obecnou architekturu, globální identifikační infrastrukturu, metadata, interoperabilitu a distribuované vyhledávání informačních zdrojů. Kromě charakteristik obecných přístupů jsou uvedeny i příklady praktických řešení patřících mezi základní stavební kameny současné infrastruktury digitálních knihoven. Zmíněny jsou nejvýznamnější programy na podporu rozvoje digitálních knihoven a zařazena je také podrobná bibliografie.

General overview of principal theoretical and practical features of digital libraries described from the point of view of computer science. It is focused on topics of basic architecture, global identification infrastructures, metadata, interoperability and resource discovery in globally-distributed digital libraries. General characteristics of each feature are amplified on practical solutions of recent infrastructure of digital libraries. The most important programmes for digital libraries development are mentioned and selected bibliography for further study is amended.

Related projects: