Publication details

 

Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí

Basic information
Original title:Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí
Title in English:On the conception of e-learning in the academic environment
Authors:Jiří Rambousek, Tamara Váňová, Daniel Mikšík
Information from University Press
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowhttp://sco2005.fi.muni.cz
Type:Article in Proceedings
Keywords:e-learning; virtual learning environment; university education

Článek se věnuje některým specifickým problémům e-learningu ve vysokém školství. Mimo jiné si všímá nutnosti získat pro přípravu a provoz e-kurzů vyučující s nejvyšší akademickou kvalifikací a zmiňuje význam institucionální podpory. Zdůrazňuje otevený charakter univerzitního studia, jenž by se měl odrážet také v otevřené povaze kurzů, či spíše virtuálního výukového prostředí. Kurzy by neměly poskytovat omezený předepsaný studijní materiál, nýbrž otevřený prostor s přístupem k širším znalostem a souvislostem dané problematiky. To vyžaduje, aby součástí tohoto prostředí byly vedle kurzů také elektronické katalogy, knihovny a dokumentové servery.

The paper discusses some specific problems of e-learning in the context of higher education. It discusses, among other issues, the inclusion of highly qualified teachers in the process of creating courses and e-tutoring, and the need for intitutional support. The open nature of university education is stressed. This nature should be reflected in a virtual learning environment that offers access not to a limited scope of prescribed study material but rather to an open space of knowledge in the field. E-courses should therefore be, among other features, closely connected to electronic resources such as catalogues, e-libraries and document servers.