Publication details

 

Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí

Basic information
Original title:Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí
Title in English:On the conception of e-learning in the academic environment
Authors:Jiří Rambousek, Tamara Váňová, Daniel Mikšík
Information from University Press
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:RAMBOUSEK, Jiří, Tamara VÁŇOVÁ a Daniel MIKŠÍK. Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí. In SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 237-242, 6 s. ISBN 80-210-3699-0.Export BibTeX
@inproceedings{572900,
author = {Rambousek, Jiří and Váňová, Tamara and Mikšík, Daniel and Sojka, Petr and Pitner, Tomáš},
address = {Brno},
booktitle = {Sborník 2. ročníku konference o elektornické podpoře výuky SCO 2005},
edition = {1},
keywords = {e-learning; virtual learning environment; university education},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3699-0},
pages = {237-242},
publisher = {Masarykova univerzita v Brně},
title = {Ke koncepci elektronické podpory výuky v akademickém prostředí},
url = {http://sco2005.fi.muni.cz},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
WWW:link to a new windowhttp://sco2005.fi.muni.cz
Type:Article in Proceedings
Keywords:e-learning; virtual learning environment; university education

Článek se věnuje některým specifickým problémům e-learningu ve vysokém školství. Mimo jiné si všímá nutnosti získat pro přípravu a provoz e-kurzů vyučující s nejvyšší akademickou kvalifikací a zmiňuje význam institucionální podpory. Zdůrazňuje otevený charakter univerzitního studia, jenž by se měl odrážet také v otevřené povaze kurzů, či spíše virtuálního výukového prostředí. Kurzy by neměly poskytovat omezený předepsaný studijní materiál, nýbrž otevřený prostor s přístupem k širším znalostem a souvislostem dané problematiky. To vyžaduje, aby součástí tohoto prostředí byly vedle kurzů také elektronické katalogy, knihovny a dokumentové servery.

The paper discusses some specific problems of e-learning in the context of higher education. It discusses, among other issues, the inclusion of highly qualified teachers in the process of creating courses and e-tutoring, and the need for intitutional support. The open nature of university education is stressed. This nature should be reflected in a virtual learning environment that offers access not to a limited scope of prescribed study material but rather to an open space of knowledge in the field. E-courses should therefore be, among other features, closely connected to electronic resources such as catalogues, e-libraries and document servers.