Detail publikace

 

ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project

Základní údaje
Originální název:ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project
Název česky:ICT a kultura české školy k předvýzkumné fázi výzkumného projektu.
Autor:Jiří Zounek
Další údaje
Citace:ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. s. 1-7, 7 s.Export BibTeX
@inproceedings{604665,
author = {Zounek, Jiří},
address = {Velká Británie},
booktitle = {Education-line},
keywords = {ICT; school; school management; headmaster; school culture; learning; teaching},
language = {eng},
location = {Velká Británie},
pages = {1-7},
publisher = {Brotherton Library, University of Leeds},
title = {ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project},
url = {http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/150630.htm},
year = {2005}
}
Originální jazyk:angličtina
Obor:Pedagogika a školství
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.leeds.ac.uk/educol/documents/150630.htm
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:ICT; school; school management; headmaster; school culture; learning; teaching

In this paper the author deals with the pre-research phase of the project whose main goal was to complete the existing knowledge of the topic and thus enable to start the empirical survey. The respondents of the survey were headmasters of 15 schools in one of the regions of the Czech Republic. The respondents were sent a questionnaire in which they were supposed to assess the above stated key areas of school functioning according to the potential for school development ascribed to ICT. They were also asked to answer some question concerning the more concrete role of ICT in the area of school development. After that some headmasters were interviewed during structured interviews. The results of the pre-research phase indicate the areas seen by the headmasters as showing significant potential of ICT, but also the areas perceived as being limited and the overall significance of ICT for the development of school and its culture.

V tomto příspěvku autor pojednává o předvýzkumné fázi projektu, jehož hlavním cílem bylo doplnit dosavadní poznatky o tématu tak, aby bylo možné zahájit vlastní empirické šetření. Respondenty se stali ředitelé patnácti škol v jednom z krajů České republiky. Respondentům byl zaslán dotazník, v němž měli posuzovat výše uvedené klíčové oblasti fungování školy podle toho, jak významný potenciál přisuzují ICT pro rozvoj školy. Dále měli odpovědět na několik otázek, v nichž se vyjadřovali konkrétněji k roli ICT v rozvoji školy. Následně byl s náhodně vybranými respondenty proveden strukturovaný rozhovor, v rámci něhož měli respondenti vysvětlit např. proces rozhodování při vyplňování dotazníku, význam jednotlivých složek fungování školy pro rozvoj kultury školy s ohledem na potenciál ICT aj.

Související projekty: