Publication details

 

Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel

Basic information
Original title:Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel
Title in English:Using One-Time Passwords to Improve Authentication
Authors:Daniel Kouřil, Luděk Šulák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Article in Proceedings