Publication details

 

Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel

Basic information
Original title:Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel
Title in English:Using One-Time Passwords to Improve Authentication
Authors:Daniel Kouřil, Luděk Šulák
Further information
Citation:KOUŘIL, Daniel a Luděk ŠULÁK. Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel. In Sborník příspěvků z XXIX. konference EurOpen.CZ. Plzeń: EurOpen.CZ, 2006. s. 47-55, 9 s. ISBN 80-86583-11-2.Export BibTeX
@inproceedings{697310,
author = {Kouřil, Daniel and Šulák, Luděk},
address = {Plzeń},
booktitle = {Sborník příspěvků z XXIX. konference EurOpen.CZ},
location = {Plzeń},
isbn = {80-86583-11-2},
pages = {47-55},
publisher = {EurOpen.CZ},
title = {Zdokonalení autentizace použitím jednorázových hesel},
year = {2006}
}
Type:Article in Proceedings