Publication details

 

Politika v České republice 2004

book cover

Basic information
Original title:Politika v České republice 2004
Title in English:Politics in the Czech Republic 2004
Authors:Stanislav Balík, Břetislav Dančák, Vít Hloušek
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Social Studies
Further information
Citation:BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2006. 244 s. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0.Export BibTeX
@book{718973,
author = {Balík, Stanislav and Dančák, Břetislav and Hloušek, Vít},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {Czech Politics},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3914-0},
publisher = {Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav},
title = {Politika v České republice 2004},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Political sciences
Type:Monograph
Keywords:Czech Politics

Politika v České republice 2004 - státní instituce, politické strany, ekonomika

Politics in the Czech Republic 2004 - state institutions, political parties, economics