Publication details

 

MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce

Basic information
Original title:MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce
Authors:Nina Hrtoňová, Aleš Roček, Vladimír Zatloukal
Further information
Citation:HRTOŇOVÁ, Nina, Aleš ROČEK a Vladimír ZATLOUKAL. MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce. In Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM). 1. vyd. Ústí nad Labem: PdF UJEP Ústí nad Labem, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86302-43-0.Export BibTeX
@inproceedings{771645,
author = {Hrtoňová, Nina and Roček, Aleš and Zatloukal, Vladimír},
address = {Ústí nad Labem},
booktitle = {Distanční vzdělávání v Českérepublice - současnost a budoucnost, V. národní konference, Sborníkanotací (tištěný) a příspěvků (CD-ROM)},
edition = {1},
keywords = {medical image information, database, collaborative environment, DICOM, PACS, e-learning, long-life learning},
location = {Ústí nad Labem},
isbn = {978-80-86302-43-0},
publisher = {PdF UJEP Ústí nad Labem},
title = {MeDiMed - medicínská obrazová data v praxi a ve výuce},
year = {2008}
}
Type:Article in Proceedings
Keywords:medical image information, database, collaborative environment, DICOM, PACS, e-learning, long-life learning