Publication details

 

Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány

Basic information
Original title:Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány
Title in English:The specific approaches to classification of funginosus wounds
Authors:Alena Berková, Andrea Pokorná, Lenka Veverková
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Conference abstract
Keywords:funginosus wounds;assesment;care

Příspěvek předkládá problematiku exulcerujících ran na základě odlišných kritérií hodnocení.