Publication details

 

Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány

Basic information
Original title:Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány
Title in English:The specific approaches to classification of funginosus wounds
Authors:Alena Berková, Andrea Pokorná, Lenka Veverková
Further information
Citation:BERKOVÁ, Alena, Andrea POKORNÁ a Lenka VEVERKOVÁ. Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány. 2012. ISSN 1802-6400.Export BibTeX
@proceedings{970298,
author = {Berková, Alena and Pokorná, Andrea and Veverková, Lenka},
keywords = {funginosus wounds;assesment;care},
language = {cze},
note = {Hojení ran. 2012, roč. 6, č. 1, s. 12},
title = {Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Conference abstract
Keywords:funginosus wounds;assesment;care

Příspěvek předkládá problematiku exulcerujících ran na základě odlišných kritérií hodnocení.