Publication details

 

Účelná dolorimetrie ve wound managementu

Basic information
Original title:Účelná dolorimetrie ve wound managementu
Authors:Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:dolorimetry;assesmen; pain; patient

Příspěvek se zaměřuje na popis efektivních postupů v hjení ran se zřetelem na moderní postupy dolorimetrie