Publication details

 

Účelná dolorimetrie ve wound managementu

Basic information
Original title:Účelná dolorimetrie ve wound managementu
Authors:Markéta Koutná, Andrea Pokorná
Further information
Citation:KOUTNÁ, Markéta a Andrea POKORNÁ. Účelná dolorimetrie ve wound managementu. Hojení ran, Semily: Geum, 2012, roč. 6, č. 1, s. 18. ISSN 1802-6400.Export BibTeX
@article{970301,
author = {Koutná, Markéta and Pokorná, Andrea},
article_location = {Semily},
article_number = {1},
keywords = {dolorimetry;assesmen; pain; patient},
language = {cze},
issn = {1802-6400},
journal = {Hojení ran},
title = {Účelná dolorimetrie ve wound managementu},
volume = {6},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:dolorimetry;assesmen; pain; patient

Příspěvek se zaměřuje na popis efektivních postupů v hjení ran se zřetelem na moderní postupy dolorimetrie