Publication details

 

Přátelství na pracovišti

Basic information
Original title:Přátelství na pracovišti
Title in English:Friendship at workplace
Authors:Andrea Pokorná, Šárka Urbánková, Hana Pinkavová
Further information
Citation:POKORNÁ, Andrea, Šárka URBÁNKOVÁ a Hana PINKAVOVÁ. Přátelství na pracovišti. Ošetřovatelská péče - Sociální péče, Brno: SIVILIANIA, 2012, č. 1, s. 34 - 36.Export BibTeX
@article{972502,
author = {Pokorná, Andrea and Urbánková, Šárka and Pinkavová, Hana},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {friendship;workplace;relations},
language = {cze},
journal = {Ošetřovatelská péče - Sociální péče},
title = {Přátelství na pracovišti},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:friendship;workplace;relations

Příspěvek se zaměřuje na problematiku vztahů na pracovišti a přátelství na pracovišti. Prezentuje základní odborné poznatky z této oblasti a umožňuje také zhodnocení vztahů na pracovišti pomocí krátkého dotazníku.

The article is focusd on the raelation among people at workplace and on friendship at workplace. Ther are basic informaton in rlation to this issue presented and also short questionnaire for identification of the relationship at workplace.