Publication details

 

Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu.

Basic information
Original title:Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu.
Title in English:Pupils with special educational needs: vocation guidance - preliminary research results
Author:Zdeněk Friedmann
Further information
Citation:FRIEDMANN, Zdeněk. Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu. In Drtina, R., Kotková, M.. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. s. 47-49, 3 s. ISBN 978-80-7435-175-4.Export BibTeX
@inproceedings{978287,
author = {Friedmann, Zdeněk},
address = {Hradec Králové},
booktitle = {Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů},
edition = {první},
editor = {Drtina, R., Kotková, M.},
keywords = {Professional aspirations; pupils with special educational needs; integration; basic schools.},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Hradec Králové},
isbn = {978-80-7435-175-4},
pages = {47-49},
publisher = {Gaudeamus},
title = {Žáci se speciální vzdělávací potřebou: profesní orientace – dílčí výsledky výzkumu.},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Proceedings
Keywords:Professional aspirations; pupils with special educational needs; integration; basic schools.
Attached files:link to a new windowHradec 2012 text.doc

Profesní poradenství a výchova k volbě povolání je na základních školách záležitostí všech učitelů. V textu je diskutována problematika současného trendu zařazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména žáků lehce mentálně handicapovaných a sociálně znevýhodněných) do všeobecného proudu vzdělávání v souvislosti s jejich další profesní volbou a uplatněním na trhu práce. Výzkumem byly zjištěny problémy při uplatňování handicapovaných žáků na trhu práce.

At the schools, the career guidance and career education are the issues concerned all teachers. In the paper we discuss the current trend of integration of pupils with special educational needs (especially pupils with mild mental disability and socially disadvantaged pupils) into the mainstream education in the context of their further professional choice and job prospects in labour market. Research problems have been identified in the application of handicapped students in the labor market.

Related projects: