Publication details

 

Primární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé

Basic information
Original title:Primární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé
Title in English:Primary prevention in general practitioner surgeries
Authors:Šárka Urbánková, Andrea Pokorná
Further information
Citation:URBÁNKOVÁ, Šárka a Andrea POKORNÁ. Primární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé. Praktický lékař, 2012, roč. 92, č. 2, s. 86-91. ISSN 0032-6739.Export BibTeX
@article{981030,
author = {Urbánková, Šárka and Pokorná, Andrea},
article_number = {2},
keywords = {primary health care},
language = {cze},
issn = {0032-6739},
journal = {Praktický lékař},
title = {Primární prevence v ordinaci praktického lékaře pro dospělé},
volume = {92},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:primary health care

Primární prevence prokazatelně a významně přispívá ke kvalitě zdraví a života lidského jedince. Svou roli v prevenci sehrává aktivní a zodpovědný přístup praktického lékaře, který svého klienta/pacienta provází v systému zdravotní péče po celý život. Přelomovým obdobím v kontinuitě poskytované péče je pak přechod z ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) do ordinace praktického lékaře pro dospělé (PLD). Primární prevence je zacílena na dosud zdravé jedince a neoddiskutovatelně tedy vyžaduje jejich výrazně aktivní přístup. Z tohoto pohledu se situace postupně zlepšuje, a lze vysledovat aktivnější postoj jednotlivců vůči svému zdraví. Zdaleka však ne žádoucím způsobem a efektem na incidenci zejména nepřenosných nemocí hromadného výskytu. Prezentované výzkumné šetření bylo provedeno formou dotazníku a zaměřilo se na management práce v ordinaci praktického lékaře pro dospělé ve vztahu k primární prevenci. Příspěvek předkládá vybrané výsledky průzkumného šetření v primární péči mezi PLD, jejich názory a vztah k primární prevenci.

Primary prevention demonstrably and significantly contributes to quality of health and human life. With a responsible approach, the general practitioner has an active role to play in prevention, for it is the GP that leads his client/patient through the health care systém throughout their whole life. The only break point in contínuity of healthcare provision is the transfer from paediatric practitioners surgery to the general practitioners surgery. Primary prevention is aimed at those who are still healthy so, undeniably, their active participation is required, The situation is getting better from this point of view and we can see a more active attitude from individuals who care about their health. But not with such desired effects, for example in the incidence of lifestyle diseases. The research presented was canducted in a form of questionnaires and was aimed at management of workload in connection with primary prevention in the general practitíoners surgery. This paper highlights selected results of research in primary care among GPs, their opinions on, and experíence with, primary prevention.

Related projects: