Detail publikace

 

Základy konstruování

Základní údaje
Originální název:Základy konstruování
Autor:Zdeněk Hodis
Další údaje
Citace:HODIS, Zdeněk. Základy konstruování. In Eva Hájková a Rita Vémolová. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany, 2012. s. 1-5, 5 s. ISBN 978-80-7231-865-0.Export BibTeX
@inproceedings{982629,
author = {Hodis, Zdeněk},
address = {Brno},
booktitle = {XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM},
editor = {Eva Hájková a Rita Vémolová},
keywords = {Design; Technical Graphics; Technical Education},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-7231-865-0},
pages = {1-5},
publisher = {Univerzita obrany},
title = {Základy konstruování},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pedagogika a školství
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Design; Technical Graphics; Technical Education

Článek obsahuje výstupy z teoretické vědecké studie a obecné zásady přístupu ke konstrukční práci na 2. stupni ZŠ. Je zmíněno propojení oblasti normalizace, volby materiálu a kvality ve vztahu ke konstrukční práci. Součástí příspěvku je průzkum názorů na problematiku konstruování od studentů specializace technická a informační výchova MU-PedF.