Publication details

 

Možnosti v hojení ran

Basic information
Original title:Možnosti v hojení ran
Title in English:The posibilities in wound healing
Authors:Romana Mrázová, Andrea Pokorná, Miroslav Krejcar
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Other medical specializations
Type:Article in Periodical
Keywords:chornic wound; types of chronic wounds; moist wound healing

Péče o nemocné s chornicku ránou je komplexním procesem, ktrý vyžaduje multidisciplinární přístup a jasné vymezení procesuálních kroků. Základem je logická provázanost jednotlivých kroků procesu.

Care for the ill patients with chronic wounds is comprehensiveprocess that rquiess a multidisciplinary approach and a clear definition of the process steps. All the steps have to be based of clearly defined competencies.