Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 162

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 5Letter T, page 5Letter U, page 5Letter V, page 6Letter W, page 6Letter X, page 6Letter Y, page 6Letter Z, page 6
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 162 records, displayed 1 - 30

 

GAZDOŠOVÁ, Oxana - KALINA, Petr - LYTVYNYUK, Olga - MYRONOVA, Halyna - ŠEVEČKOVÁ, Monika.
1000 ukrajinských slovíček. Ilustrovaný slovník. Vyd. 1. Brno : Albatros Media, 2014. 136 pp. ISBN 978-80-266-0383-2.


more

 

book coverČERNÝ, Michal.
12 trendů v české softwarové ekonomice: Technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 139 pp. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.


more

 

ČELEDA, Pavel - KREJČÍ, Iva - VYKOPAL, Jan.
8th International Conference on Autonomous Infrastructure, Management and Security (AIMS 2014). 2014. CZE, Brno. 30.6.2014 - 3.7.2014, Worldwide Activity.


more

 

RADAIDEH, Omar Mohammad - MELICHAR, Rostislav.
A General comparison between the Paleostress methods. 2014.


more

 

GHAFIR, Ibrahim - HUSÁK, Martin - PŘENOSIL, Václav.
A Survey on Intrusion Detection and Prevention Systems. In Proceedings of student conference Zvůle 2014, IEEE/UREL. Zvůle, Czech Republic : Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5005-9, pp. 10-14. 25.8.2014, Zvůle, Czech Republic.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Akvizice lodí třídy Mistral Ruskou federací. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 106-111.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Kristina - ČERNÝ, Jan - MELICHAR, Rostislav.
AMS of Cambrian volcanic rocks in Barrandian. 2014.


more

 

JUHAŇÁK, Libor.
Analytika učení – o čem mluvíme a co už víme. 2014.


more

 

BUJNOŠKOVÁ, Eva - KRAJČOVIČOVÁ, Lenka - FOUSEK, Jan - REKTOROVÁ, Irena.
Analýza sítí pacientů s Alzheimerovou nemocí pomocí teorie grafů: vliv výběru parcelačního atlasu. 2014.


more

 

PROISL, Tomáš - MELICHAR, Rostislav.
Anisotropy of rock ruptures - experimental study. Geologia Sudetica, Wroclaw, Polsko, . ISSN 0072-100X, 2014, vol. 42, p. 75.


more

 

book coverVURM, Petr.
Anthologie de la littérature francophone. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 142 pp. ISBN 978-80-210-7091-2.


more

 

book coverDOUŠEK, Roman - DRÁPALA, Daniel - DRÁPALOVÁ, Lenka - HAVLÍK, Miroslav - KUTHANOVÁ, Veronika - MACHOVÁ, Barbora - MALACH, Roman - RŮŽIČKOVÁ, Renáta - SIGLOVÁ, Tereza - SVOBODA, Libor - ŠIPÖCZOVÁ, Eva - VALEŠ, Tomáš - VALEŠOVÁ, Barbora.
Archivní prameny v etnologickém výzkumu I. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 273 pp. Etnologické příručky,sv. 6. ISBN 978-80-210-6862-9.


more

 

STUPKA, Václav.
Autorský zákon. 2014.


more

 

book coverBENÁK, Jaroslav - COUFALÍK, Petr - DOSTÁLOVÁ, Markéta - HARAŠTA, Jakub - NAVRÁTILOVÁ, Pavlína - STANISLAV, Antonín - SÝKOROVÁ, Hana.
Bezplatná právní pomoc v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.


more

 

ŠMARDOVÁ, Jana - KOPTÍKOVÁ, Jana.
Brazilský příběh mutace p53 R337H. Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. ISSN 0862-495X, 2014, vol. 27, no. 4, pp. 247-254.


more

 

ZOUNEK, Jiří.
Být, či nebýt online: Pozitiva a negativa digitálních technologií ve vzdělávání. 2014.


more

 

HERMAN, Lukáš - RUSSNÁK, Jan - STACHOŇ, Zdeněk - MIKSTEIN, David.
Cartographic Symbols for 3D Visualization in Facility Management Domain. In Proceedings of the 11th International Symposium on Location-Based Services. Vienna : Vienna University of Technology, 2014. ISBN 978-1-907075-07-0, pp. 164-167. 26.11.2014, Vienna.


more

 

KOZLÍKOVÁ, Barbora - ŠEBESTOVÁ, Eva - ŠUSTR, Vladimír - BREZOVSKÝ, Jan - STRNAD, Ondřej - DANIEL, Lukáš - BEDNÁŘ, David - PAVELKA, Antonín - MAŇÁK, Martin - BEZDĚKA, Martin - BENEŠ, Petr - KOTRY, Matúš - GORA, Artur Wiktor - DAMBORSKÝ, Jiří - SOCHOR, Jan.
CAVER Analyst 1.0: Graphic Tool for Interactive Visualization and Analysis of Tunnels and Channels in Protein Structures. Bioinformatics. 2014, no. 30, pp. 2684-2685.


more

 

BATKO, Michal - BUDÍKOVÁ, Petra - ELIÁŠ, Petr - ZEZULA, Pavel.
CLAN Photo Presenter: Multi-modal Summarization Tool for Image Collections. In Proceedings of ICMR 2014. New York, NY, USA : ACM, 2014. ISBN 978-1-4503-2782-4, pp. 541-542. 1.4.2014, Glasgow, UK.


more

 

JIRSÍK, Tomáš - HUSÁK, Martin - ČELEDA, Pavel - EICHLER, Zdenek.
Cloud-based Security Research Testbed: A DDoS Use Case. In Proceedings of the Network Operations and Management Symposium (NOMS 2014). Krakow, Poland : IEEE Xplore Digital Library, 2014. ISBN 978-1-4799-0912-4, pp. 1-2. 2014, Krakow, Poland.


more

 

KOUŘIL, Daniel - REBOK, Tomáš - JIRSÍK, Tomáš - ČEGAN, Jakub - DRAŠAR, Martin - VIZVÁRY, Martin - VYKOPAL, Jan.
Cloud-based Testbed for Simulation of Cyber Attacks. In Proceedings of the Network Operations and Management Symposium (NOMS 2014). Krakow, Poland : IEEE Xplore Digital Library, 2014. ISBN 978-1-4799-0912-4, pp. 1-6. 2014, Krakow, Poland.


more

 

ROČEK, Aleš - ZATLOUKAL, Vladimír.
Comparative Study of Negative Aspects Elimination of Medical Image Watermarking Methods. International Journal of Information and Electronics Engineering, Singapore. ISSN 2010-3719, 2014, vol. 5, no. 1, pp. 6-9.


more

 

MAJTNER, Tomáš - SVOBODA, David.
Comparison of 3D Texture-based Image Descriptors in Fluorescence Microscopy. In 16th International Workshop on Combinatorial Image Analysis (IWCIA) 2014. Switzerland : Springer International Publishing, 2014. ISBN 978-3-319-07147-3, pp. 186-195. 28.5.2014, Brno, Czech Republic.


more

 

SCHWARZ, Daniel - DUŠEK, Ladislav - BAREŠ, Martin - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - FEBEROVÁ, Jitka - KOFRÁNEK, Jiří - KOMENDA, Martin - LUDÍKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - MAJERNÍK, Jaroslav - POLČÁK, Radim - POTOMKOVÁ, Jarmila - PROCHÁZKA, Michal - RAUDASCHL, Adrian - ŠTOURAČ, Petr - ŠTĚRBA, Jaroslav - ŠTÍPEK, Stanislav - ŠTUKA, Čestmír - TACHECÍ, Ilja - VEJRAŽKA, Martin.
Computer applications systems and netwoks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno : Facta Medica, 2014. 232 pp. 1st edition. ISBN 978-80-904731-9-5.


more

 

TOVARŇÁK, Daniel - PITNER, Tomáš.
Continuous Queries over Distributed Streams of Heterogeneous Monitoring Data in Cloud Datacenters. In ICSOFT-EA 2014 - Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering and Applications. Portugalsko : SCITEPRESS, 2014. ISBN 978-989-758-036-9, pp. 470-481. 29.8.2014, Vídeň.


more

 

PAZÚRIKOVÁ, Jana - MATYSKA, Luděk.
Convergence of Parareal Algorithm Applied on Molecular Dynamics Simulations. In MEMICS 2014. Brno : NOVPRESS, 2014. ISBN 978-80-214-5022-6, pp. 101-111. 17.10.2014, Telč.


more

 

STUPKA, Václav.
Cooperation between CERT and LEA in the Czech republic. 2014.


more

 

STUPKA, Václav.
Cyber security in the Czech republic. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 162 records, displayed 1 - 30