Spam - protection (Czech only)

ÚVT MU ve spolupráci s fakultními Laboratořemi výpočetní techniky (LVT) navrhuje a implementuje opatření na ochranu uživatelů MU před nevyžádanou elektronickou poštou - spamy. ÚVT MU realizuje prvni stupeň antispamové ochrany na centrálním poštovním serveru MU. Zde je odfiltrována pošta, která je spamem prokazatelně, slouží k tomu dva filtry: dopředná kontrola existence adresy příjemce a greylisting.

Dopředná kontrola, funguje tak, že adresa příjemce je překontrolována na podřízených poštovních serverech již v průběhu přijímání pošty ze světa, ještě před přijmutím těla e-mailu. Pokud je adresa neplatná, je e-mail okamžitě odmítnut.

Greylisting, vychází z předpokladu, že spammer rozesílá poštu v takovém množství, že je pro něho obtížné přeposlat znovu e-mail, který je poprvé dočasně odmítnut. Centrální server proto při prvním pokusu o doručení pošty odpoví druhé straně dočasnou chybou a uloží si adresu odesílatele, adresu příjemce a IP vzdáleného stroje. Pokud do pěti dnů dorazí e-mail se stejnou trojicí, je už přijat. Zpoždění při e-mailové komunikaci nastane jen při prvním výskytu trojice příjemce, odesílatel, server, tj. při prvním e-mailu z neznámé adresy. Pokud pak z této adresy chodí alespoň jeden e-mail týdně, zpoždění už by nemělo nastat.

LVT realizují druhý stupeň ochrany v podobě antispamových filtrů instalovaných na fakultních poštovních serverech.

Články o ochraně proti spamu: