Types of MU identity cards (Czech only)

Účelem používání identifikačních průkazů je prokazování příslušnosti k MU, k identifikaci při vstupu do budov, učeben, knihoven a dalších prostor MU. Fakulty a další součásti MU mohou průkazy využít i k trvalé identifikaci osob pohybujících se v prostorách MU.

Průkazy dále slouží k identifikaci vůči stravovacímu systému v menzách MU a při používání kopírek a tiskáren a dalších zařízení vybavených snímači mikročipů.

Fakulty a další součásti MU mohou omezit přístup do vybraných místností určených ve zvláštním vnitrofakultním předpisu pouze pro osoby vybavené průkazy s mikročipem, případně mohou poskytování některých služeb umožnit pouze osobám vybaveným průkazy s mikročipem.

Kompletní pravidla, podmínky vydávání a používaní identifikačních karet na MU se řídí směrnicí rektora č. 11/2012.

Typy vydávaných identifikačních průkazů

Mezinárodní identifikační karta pro studenty (ISIC)

Karta je určena studentům prezenční formy řádného studia. Každý student ji obdrží automaticky při nástupu do studia.

Vzhled karty - aktuální verze:

Vzhled karty - starší verze:

     

Mezinárodní identifikační karta pro učitele (ITIC)

Karta je určena pro akademické pracovníky, kteří mají s MU uzavřený pracovní poměr buď na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s dobou trvání nejméně jeden rok.

Vzhled karty - aktuální verze:

Vzhled karty - starší verze:

     

Průkaz zaměstnance vytištěný na čipové kartě

Vydává se zaměstnancům, kterým nebyla vydána karta ITIC.

Vzhled karty - aktuální verze:

Vzhled karty - starší verze:

     

Průkaz studenta nebo účastníka celoživotního vzdělávání vytištěný na čipové kartě

Průkaz je určen studentům kombinované formy studia a účastníkům celoživotního vzdělávání. Každý student jej obdrží automaticky při nástupu do studia. Průkaz je vydáván na celou dobu studia.

Vzhled karty - aktuální verze:

     

Vzhled karty - starší verze:

           

Průkaz absolventa vytištěný na čipové kartě

Vydává se absolventům MU, kteří o jeho vydání projevili zájem. Platnost průkazu je neomezená.

Vzhled karty - přední a zadní strana:

     

Dočasná čipová karta

Vydává se zaměstnancům, studentům nebo účastníkům celoživotního vzdělávání MU, případně dalším osobám, pro něž není účelné (zpravidla z hlediska předpokládané doby platnosti), aby jejich průkaz existoval v trvalé podobě.

Vzhled karty - starší a nová verze: