SureServerEDU Certificates (Czech only)

Serverové certifikáty

Během února 2013 došlo k výrazným změnám procedury vydávání serverových certifikátů. Před podáním žádosti o certifikát doporučujeme důkladné prostudování návodů na stránkách odkaz do nového oknahttp://pki.cesnet.cz/cs/st-guide-tcs-server.html .

Pro servery Masarykovy univerzity je možné vydávat serverové certifikáty podepsané certifikační autoritou TERENA Certificate service. Výhodou těchto certifikátů je to, že podepisující certifikační autorita patří mezi kořenové certifikační autority, které jsou součastí instalací www prohlížečů a  uživatelé nejsou nuceni si doinstalovávat certifikát certifikační autority. Vydání certifikátu je zdarma.

Postup při získání certifikátu je následující:

  1. Žadatel vyplní a odešle žadost o certifikát přes www stránky CESNET TCS
  2. Druhým krokem je přeposlání informace registrační autoritě na MU na adresu tcs-ra@munidotcz. Dopis by měl obsahovat Potvrzení podání žádosti o serverový certifikát, které obdržíte po provedení bodu 1 od CESNET TCS RA. Dopis musí být elektronicky podepsaný vedoucím příslušného centra ICT nebo jím pověřenou osobou. Pro podepsání zprávy se používá osobní certifikát vydaný Terena Certificate Service podle popisu dále na této stránce.
  3. Žadatel obdrží elektronickou poštou odkaz pro stažení certifikátu.

 

Osobní certifikáty

Podrobnosti o možnosti získání osobního certifikátu včetně podrobného postupu najdete na odkaz do nového oknahttp://pki.cesnet.cz/cs/tcs-personal.html.

 

V případě dotazů kontaktujte prosím tcs-ra@munidotcz.