Bezpečnostní tým CSIRT-MU

Logotyp CSIRT-MUCSIRT-MU je bezpečnostní tým Masarykovy univerzity. Zabývá se nejen řešením bezpečnostních incidentů, ale také detekcí těchto incidentů v univerzitní počítačové síti a osvětou uživatelů v oblasti počítačové bezpečnosti.

pes oknem