Ukládání dat

ÚVT poskytuje pracovištím MU datové úložiště připojené po počítačové síti (network attached storage, NAS). Úložiště jsou poskytována administrativním pracovníkům i pracovníkům ve vědě a výzkumu a jejich skupinám. Úložiště je dostupné po síti jako NAS (obvykle pomocí protokolů CIFS/Samba a NFSv4). Síťový disk se z pohledu uživatele chová jako "další vysokokapacitní disk" v systému. Protože požadavky na vlastnosti úložišť jsou velmi různorodé v závisloti na cílové skupině uživatelů, poskytuje ÚVT úložiště následujících tříd: 

Tyto typy úložišť se liší v technických parametrech jako poskytovaná kapacita, garantovaná dostupnost, atd. Bližší informace jsou dostupné na odkazovaných stránkách. 

Spolehlivost

Všechna úložiště jsou pravidelně zálohována na pásky, což výrazně minimalizuje riziko ztráty dat oproti používání lokálních disků, ať už v případě výpadku hardwaru nebo zásahu vyšší moci, tak i v případě neúmyslného smazání souboru. Rozdíly jsou ve frekvenci záloh a v předpokládané době obnovy v případě výpadku. 

Objem dat, možnosti sdílení

Úložiště umožňují dočasné i trvalé ukládání objemných dat, požadavky na diskový prostor jsou řešeny individuálně v závisloti na třídě úložiště. Další zásadní výhodou použití síťových disků je možnost sdílení dat mezi skupinou uživatelů, což je vhodné zejména pro menší spolupracující týmy.

Dostupnost

Ne každé síťové prostředí mimo univerzitu dovoluje přenos dat síťových souborových systémů. Je to obvyklé zejména na letištích, konferencích a podobně. Z takové sítě lze obvykle použít autentizovaný odkaz do nového oknaVPN pro přístup k síťovému disku MU. 

Poskytujeme též konzultace v oblasti ukládání dat.

Kontakt: storage@icsdotmunidotcz