Zpracování, ukládání a zpřístupňování záznamů přednášek

Záznamy přednášek jsou fyzicky ukládány na úložištích ÚVT. Pro uživatele jsou přístupné pomocí IS MU a přes webové rozhraní odkaz do nového oknahttp://www.video.muni.cz/. Zpracování záznamů (kódování do vystavovaných formátů) se provádí na clusteru odkaz do nového oknaSuperpočítačového centra.

Nabízíme pomoc při zpracování multimediálních záznamů. To zahrnuje konzultace pro nákup odpovídající techniky a vybavení poslucháren (ve spolupráci se skupinou Fakulty informatiky, která provozuje tamní posluchárny), zpracování záznamů od jejich pořízení po jejich jejich vystavení. Řízení přístupu k vystavovaným záznamům je obvykle realizováno pomoci IS MU, ale lze si dohodnout i jiné. Zpracování záznamů je obvykle náročné na výpočty i úložiště -- oboje lze realizovat s naší pomocí.

Kontakt: storage@icsdotmunidotcz