Data Networks Supervision Centre (Czech only)

Dohledové centrum datových sítí ÚVT MU zajišťuje pro potřeby MU tyto služby:

  • hlášení poruch datových sítí
  • hlášení a sledování plánovaných odstávek serverů a komunikačních tras
  • měření a hlídání provozu
  • kontrola přístupu osob do prostor centra páteřní sítě
telefon: 54949 4241, 54949 2114, fax: 54949 4201, e-mail: sluzba@ics.muni.cz

Dohledové centrum je k dispozici v pracovní dny v době od 6:00 do 22:00. Mimo tuto dobu je na telefonním čísle 54949 4241 zabezpečen kvalifikovaný zástup.