Renumbering Plan for MU Telephone Lines (Czech only)

Přepojené (přečíslované) lokality:

Podrobnosti o přečíslování viz. Historie přečíslování telefonních linek na MU

Připomínky a dotazy prosím směřujte na  Ing. Vlastimila Špačka nebo Ing. Otto Dostála, CSc., upozornění na nesrovnalosti na e-mailovou adresu tel-op@munidotcz. Telefonické informace jsou poskytovány na čísle 549 49 1111.