MU Telephone Exchange (Czech only)

V období říjen 2003 - prosinec 2004 byla provedena instalace nové privátní hlasové sítě Masarykovy univerzity v Brně, která spočívala zejména v instalaci nových ústředen, popř. jiné technologie, na všech fakultách a většině dalších lokalit a tím jejich propojení do společné sítě.

Důsledkem je změna telefonních čísel jednotlivých lokalit. Nyní mají přečíslované lokality společné telefonní číslo tvaru 549 49 xxxx přes pevného operátora, kde 549 49 je jednotná předvolba a xxxx je 4-místná klapka příslušné telefonní linky. Klapka 1111 je vyhrazena centrální spojovatelce. Pro volání z mobilní sítě Eurotel je výhodnější použít předvolbu 727 49, volání probíhá přes připojení CONEX, volajícímu je tak účtováno hovorné jako by volal na mobilní síť Eurotel. Obdobně lze vyžít předvolbu 736 09 pro mobilní síť T-mobile.

Nové seznamy telefonních čísel byly zveřejněny k datu přepojení a odkazy na ně umístěny na stránce Historie přečíslování telefonních linek na MU. Po přepojení lokality byly operativně aktualizovány kontaktní údaje na www stránkách MU v Brně.

Související odkazy:

Telefonní seznamy lokalit připojených na centrální TÚ MU
Popis aktivovaných funkcí telefonní ústředny
Dokumentace a uživatelské příručky zařízení instalovaných v privátní hlasové síti MU
Údaje potřebné při zřizování, změně a rušení telefoních poboček
autentizovaný odkaz do nového oknaNávod k označování a správě soukromých hovorů v Inetu MU
autentizovaný odkaz do nového oknaPřehled osobního hovorného
autentizovaný odkaz do nového oknaOsobní přehled poboček
autentizovaný odkaz do nového oknaOdpovědné osoby
autentizovaný odkaz do nového oknaProvozní pravidla CEPo

Publikovaná literatura:

O. Dostál. odkaz do nového oknaBudování hlasové sítě Masarykovy univerzity. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč.14, č.3, s.1-5.
J. Ocelka, J. Kotrba. odkaz do nového oknaBudování hlasové sítě MU: podpora telefonie v informačních systémech. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2004, roč.14, č.4, s.1-5.
Z. Malčík. odkaz do nového oknaSpojovací a informační centrum MU. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč.15, č.3, s.4-6.
S. Kala. odkaz do nového oknaZavolej mi .... Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč.15, č.4, s.6-9.

Připomínky a dotazy prosím směřujte na  Ing. Vlastimila Špačka nebo Ing. Otto Dostála, CSc., upozornění na nesrovnalosti na e-mailovou adresu tel-op@munidotcz. Telefonické informace jsou poskytovány na čísle 549 49 1111.