Připojení účastníka do sítě národního výzkumu a vzdělávání ČR

CESNET, zájmové sdružení právnických osob (dále jen Sdružení) provozuje v České republice síť CESNET2, která patří mezi sítě národního výzkumu a vzdělávání (dále jen NREN) evropských zemí.
Prostřednictvím sítě CESNET2 je přístupná evropská gigabitová výzkumná a vzdělávací síť GÉANT, sítě národního výzkumu a vzdělávání (NREN) v desítkách zemí světa, i ostatní sítě Internetu. Tyto výzkumné sítě jsou určeny k podpoře vědy, výzkumu a vývoje a mají proti komerčním sítím obvykle vyšší rychlost a spolehlivost a poskytují nové typy služeb za relativně nízké ceny, neboť jejich rozvoj je založen na výzkumu technických i ekonomických problémů spojených s realizací dokonalejších internetových sítí, služeb a aplikací.

K síti národního výzkumu a vzdělávání České republiky CESNET2 se mohou připojit:

 • Vědecká, výzkumná a vývojová pracoviště, včetně výzkumných a vývojových pracovišť v průmyslu
 • organizace podporující výzkum a vývoj sítě nebo jejích nových aplikací
 • akademická pracoviště
 • vyšší odborné školy, střední školy, základní školy a jiné vzdělávací instituce
 • organizace podporující rozvoj kultury a prosperity (pokud nejsou založeny za účelem podnikání)
 • zdravotnické instituce (pokud nejsou založeny za účelem podnikání)
 • organizace státní a územní správy, měst a obcí a samosprávy.

Účastník sítě CESNET2 je povinen v uvedených sítích respektovat případná omezení týkající se způsobu jejich užití a dodržovat odkaz do nového oknaZásady přijatelného užití (ZPU) a odkaz do nového oknaTechnicko ekonomické podmínky účasti v síti národního výzkumu a vzdělávání (TEP). Připojené organizace jsou povinny přijmout veškerý příchozí provoz.

Připojené subjekty, které nabízí komerční služby, provedou opatření zamezující průchodu svého komerčního provozu sítí CESNET2, sítí GÉANT a sítěmi NREN v jiných zemích.

Účastník sítě CESNET2 nesmí používat tuto síť ani jiné sítě pro činnosti, které

 • se snaží získat neoprávněný přístup ke zdrojům připojených sítí
 • nepříznivě působí na provoz sítě nebo jejích jednotlivých služeb, nebo brání některým uživatelům v přístupu k těmto službám, ohrožují činnost sítě nebo nadměrně omezují její výkon pro ostatní uživatele
 • plýtvají kapacitou sítě, počítačů a pracovních sil
 • ničí integritu informací uložených v počítačích
 • omezují soukromí uživatelů

Metropolitní a místní sítě účastníků NREN jsou z ekonomického a organizačního hlediska budovány stejným způsobem. Masarykova univerzita je členem Sdružení a poskytuje přístup do NREN v Brně prostřednictvím optické a bezdrátové sítě MU. Provoz služby zajišťuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.
Účastník se může do NREN připojit prostřednictvím páteřní sítě MU optickým kabelem nebo pomocí bezdrátové přípojky.

Kontakt: Ing. Vlasta Hubáčková