Providing Internet Access (Czech only)

ÚVT nabízí organizacím připojení k Internetu s následujícími parametry:

  • připojení účastníka k síti Internet optickým vláknem nebo bezdrátovou technologií;
  • cena za přístup k síti závisí na přístupové rychlosti;
  • smluvní rychlost připojení je definována na zařízení MU ve smyslu zaručené vyhrazené kapacity mezi vstupním bodem sítě u účastníka a přípojným místem MU;
  • součástí služby je zřízení sekundárního DNS serveru, záložního mail serveru, registrace domény a přidělení IP adres v potřebném rozsahu;
  • množství přenesených dat není omezeno.

Služby připojení:

  • CESNET2: služba určená organizacím, které splňují zásady přijatelného využití sítě národního výzkumu a vzdělávání CESNET2;
  • MuniNet: služba bez omezení.

Kontakt: Ing. Vlasta Hubáčková