Placing Devices in MU Computer Room (Czech only)

Poskytujeme dva typy služby:

  • Služba umístění hardwarových prostředků zákazníka (web serverů) v klimatizovaných technologických prostorech Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity s dvojitým zálohovaným napájením a vysokorychlostním datovým připojením k celosvětové síti Internet. Fyzický stav WWW serveru, programové vybavení a konfigurace je v kompetenci zákazníka.
  • Služba umístění RACKu, který je ve vlastnictví zákazníka, v prostorách klimatizovaného počítačového sálu ÚVT MU za účelem provozování síťových zařízení. Součástí služby je zajištění napájení napětím ze zálohovaného okruhu napájení, zabezpečení a napojení na optický kabel zákazníka.

Kontakt: Ing. Vlasta Hubáčková