Information about the MU sale system (Czech only)

Drobný prodej (DP) je projekt ÚVT, který navazuje na tradici prodeje kancelářských potřeb v Celouniverzitní počítačové studovně MU. Klade si za cíl rozšířit a zkvalitnit spektrum služeb, které univerzita studentům nabízí, a zjednodušit jejich užívání. V současné době zastřešuje systém DP fungování několika obchodů provozovaných na půdě MU.

Služby klientům

Nejvýznamnějším přínosem DP je možnost platit za zboží a služby bezhotovostně - prostřednictvím SUPO účtu. K realizování těchto plateb stačí klientovi jeho identifikační karta (ISIC, ITIC, zaměstnanecká).

V informačním systému Inet MU je pro klienty připravená autentizovaný odkaz do nového oknaaplikace zobrazující všechny uskutečněné nákupy. Komplexní přehled transakcí najde klient ve autentizovaný odkaz do nového oknaVýpisu ze SUPO účtu , kde si může prohlédnout i detaily všech svých plateb.

Služby obchodům

Obchody zapojené do projektu získají konkurenční výhodu. Jedná se především o přiblížení studentům, kteří stále s větší oblibou využívají bezhotovostních plateb přes SUPO účet. Obchody mají také možnost zdarma prezentovat své služby na www.muni.cz, umístit si zde své upoutávky, ceníky a dostat se tak více do povědomí potenciálních klientů. Z dalších výhod jmenujme možnost zrychlení prodeje (přiložení identifikační karty na čtečku je bezesporu rychlejší způsob úhrady než hotovostní platba), podporu vedení a správy skladu, včetně potřebných přehledových sestav. Vedení skladu v rámci programu není povinné. Sestavy jako podklad pro účetnictví jsou samozřejmostí.

Jak se stát klientem DP?

Klientem DP se může stát každá osoba na MU, která používá SUPO účet. V praxi to znamená, že splňuje tyto tři podmínky:

  • Je studentem nebo zaměstnancem MU.
  • Má aktivovaný SUPO účet. (Aktivace se provádí jednorázově a zabere jen několik málo minut.)
  • Má na SUPO účtu potřebné finance - toho lze dosáhnout několika způsoby:
    • převodem z bankovního účtu,
    • vkladem hotovosti do bankovníku (zvýší zůstatek okamžitě),
    • pomocí pravidelného inkasa nebo převodu ze mzdy.

Nejosvědčenějším způsobem používání SUPO účtu je mít povolené inkaso nebo převod ze mzdy a rozumně nastavit tzv. zálohu na budoucí úhrady. Při takto zvolené kombinaci se klient v podstatě nemusí starat o to, aby jeho zůstatek na účtu SUPO byl nenulový. Záloha na budoucí úhrady je vlastnost účtu SUPO, která upravuje výšku inkasa nebo převodu ze mzdy posílaných na tento účet tak, aby po uhrazení všech existujících pohledávek (např. plateb za koleje) zůstal na účtu požadovaný zůstatek (právě ve výši zálohy). Takto může klient krýt pravidelné platby (kolejného, soukromého telefonního hovorného apod.) a zároveň mít na účtu SUPO připravený zůstatek na nepravidelné výdaje (např. v obchodech DP).

Jak se zapojit do projektu DP?

Preferujeme individuální přístup. Zájemci o spolupráci mohou na adrese supo-inet@ics.muni.cz kontaktovat provozní tým DP, který následně navrhne pro obě strany výhodný způsob realizace. Jedinou nutnou podmínkou kladenou na obchody je mít počítač připojený k internetu umístněný na příslušném prodejním místě - a samozřejmě být provozován v areálu MU přednostně pro potřeby studentů a zaměstnanců MU.

Obchody zapojené do projektu

Obchod v CPS

Obchod je provozován v Celouniverzitní počítačové studovně (CPS) na Komenského náměstí a nabízí prodej kancelářských potřeb, CD, DVD a prodej matematického softwaru. CPS poskytuje rovněž služby tisku a kopírování hrazené přes SUPO.

Obchod v UKB

Obchod je provozován v Univerzitním kampusu Bohunice a nabízí obdobné služby jako obchod v CPS.

Plotter v ÚVT MU

Plotter je provozován v ÚVT MU (v areálu FI na Botanické) a nabízí velkoformátové tisky.