Important E-addresses (Czech only)

Jednotný kontaktní e-mail

Pro hlášení bezpečnostních incidentů v síti MU slouží jednotný kontaktní e-mail csirt@munidotcz.

 

sec-info@muni.cz

Konference sec-info@munidotcz je určená k informování univerzitní veřejnosti (zejména pak lokálních správců) o aktuálních bezpečnostních rizicích v informačních technologiích. Do této konference chodí následující příspěvky:

  • Bezpečnostní bulletiny ÚVT MU – Oddělení bezpečnosti datové sítě zasílá každý měsíc informace o aktuální bezpečnostní situaci v síti MU, o posledních bezpečnostních chybách a záplatách programového vybavení, které se běžně používá na MU.
  • Informace od zaměstnanců ÚVT MU vztahující se k aktuální situaci na MU a kritickým chybám programového vybavení, které vyžadují co nejrychlejší opravu.

Příspěvky zaslané účastníky konference na adresu sec-info@munidotcz jsou ihned rozeslány dalším účastníkům. Upozornění na aktuální bezpečnostní problémy jsou vítána od všech účastníků konference. Avšak pro hlášení a řešení konkrétních bezpečnostních incidentů se používá výhradně jednotný kontaktní e-mail csirt@munidotcz.

K odběru konference se přihlásíte autentizovaný odkaz do nového oknana této stránce. Správcem listu je Jan Vykopal.