SpamAssassin Program (Czech only)

(filtrování spamu v elektronicke poště na dior.ics.muni.cz)
ÚVT MU, 17.03.2004

Chcete-li použít program SpamAssassin pro filtrování spamu ve Vaší elektronicke poště, je třeba poštu doručovat programem procmail a v jeho konfiguraci zapsat alespoň základní příkaz pro spuštění programu (viz níže). Na způsobu čtení pošty se nic nemění. Tento způsob je možné použít při čtení pošty přímo na diorovi i při čtení pomocí poštovních klientů v MS Windows, které přistupují k serveru pomocí protokolu IMAP. K nastavení filtrace spamu proveďte na diorovi následující kroky (první kroky jsou povinný, druhý je volitelný).V dalším textu slovo USER označuje váš login.

 1. .procmailrc

  do souboru /home/USER/.procmailrc přidejte řádky

  :0fw
   | /usr/bin/spamassassin -c /usr/local/spamassassin/rules

  Toto nastavení způsobí, že se příchozí pošta bude filtrovat a všechny dopisy budou mit v hlavičce doplněn řádek

  X-Spam-Status: [No|Yes]

  Pokud jde o spam, je původní dopis připojen jako příloha a v těle dopisu je podrobnější popis analýzy a varování, že jde o spam, případně je změněn Subject emailu (viz níže).

  Chcete-li spamy ukládat do zvláštní složky (spam), doplňte řádky (Mail pro elm, mail pro pine)

  :0:
  * ^X-Spam-Status: Yes
  Mail/spam

  Pokud chcete do zvláštní složky ukládat také dopisy označené jako spam na relay.muni.cz, přidejte řádky:

  :0:
  * ^X-Muni-Spam-List:
  Mail/spam

  Mají-li se spamy mazat, místo jména souboru se zapíše /dev/null.
 2. /.spamassassin/user_prefs

  Vytvořte adresář

  /home/USER/.spamassassin

  v něm můžete založit soubor

  user_prefs

  V tomto souboru je možné nastavit proměnné programu SpamAssassin např.:

  whitelist_from somebody@somewhere.com

  adresa může být ve tvaru

  friend@somewhere.com, *@isp.com nebo *.domain.net

  Dopisy z uvedené adresy nebudou považovány za spam (řádek může být uveden vícekrát).

  blacklist_from bad@address.com
  Dopisy z uvedené adresy budou považovány vždy za spam
  required_hits n
  Určuje minimální počet bodů, kterými musí být dopis ohodnocen, aby byl považován za spam (default 5).
  rewrite_header Subject text
  Text doplněný do Subjectu spamu

Jak filter SpamAssassin pracuje

Program hledá v hlavičce i těle dopisu texty uvedené v konfiguračních souborech (v adresáři rules). Každému vzoru je přiřazena číselná hodnota. Pokud celkové ohodnocení dopisu překročí nastavenou mez (defaultně 5 bodů), je označen jako spam.

Pro otestování funkčnosti nastavení programu můžete použít níže uvedené soubory, které si pošlete emailem na svou vlastní adresu:

/usr/local/spamassassin/sample-nonspam.txt
/usr/local/spamassassin/sample-spam.txt

Pokud si chcete pravidla více upravit, zkopírujte adresář

/usr/local/spamassassin/rules

k sobě a opravte odpovídajícím způsobem řádek volání programu spamassassin v souboru.procmailrc.

Zvýšit účinnost programu můžete, pokud si spamy nerozeznané programem uložíte do zvláštné složky a její obsah předložíte občas programu sa-learn. Je vhodné mít též složku s normálními dopisy a programu vždy postupně předložit obě.

Provedete to např. příkazy:

sa-learn --spam --mbox spamy
sa-learn --ham --mbox normalni_dopisy

Další informace na odkaz do nového oknahttp://spamassassin.org/.

Příklad nastavení souboru pro ukládání spamu do zvláštní složky:

/home/USER/.procmailrc
----------------------
:0fw
| /usr/bin/spamassassin \
 -c /usr/local/spamassassin/rules
:0:
* ^X-Spam-Status: Yes
Mail/spam
:0:
* ^X-Muni-Spam-List:
Mail/spam    
----------------------

B. Moucka