Information for system administrators (Czech only)

ÚVT MU ve spolupráci s fakultními Laboratořemi výpočetní techniky (LVT) navrhuje a implementuje celouniverzitní politiku a opatření k posílení bezpečnosti a ochrany výpočetních systémů a dat v počítačové síti MU.