The Microsoft Select Service (Czech only)

Masarykova univerzita má uzavřenu dohodu Microsoft Select pro vzdělávání, která umožňuje nakupovat většinu produktů firmy odkaz do nového oknaMicrosoft Corporation za zvýhodněné ceny. Licence je možno nakupovat pouze pro zaměstnanecké počítače. Pro studenty je určen Studentský select.

Realizaci nákupů softwaru v rámci projektu Microsoft Select pro vzdělávání zastřešuje ÚVT MU. V případě, že máte zájem o nákup konkrétního produktu, kontaktujte vaše CVT/OVT/LVT, které má k dispozici aktuální ceník, instalační média a zprostředkovává nákup pro jednotlivé fakulty a pracoviště.

Výjimkou jsou operační systémy, které nejsou zahrnuty do smlouvy Select a musí tedy být pořízeny s počítačem při jeho nákupu v podobě OEM licence nebo samostatně jako tzv. krabicová licence. Select  pak umožňuje zakoupit upgrade na tyto operační systémy.

odkaz do nového okna Microsoft Select pro vzdělávání je multilicenční program pro školy a univerzity

odkaz do nového oknaProduct Licensing Web (Product Use Rights ...)

autentizovaný odkaz do nového oknaSoubory pro stažení pro správce LVT

KMS - Služba pro správu klíčů

Často kladené otázky

Kontakt:licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba:Pavlína Kasprzaková