Software STATISTICA - StatSoft CR s.r.o. (Czech only)

Upozornění:

Platnost verze Statistica 10 MR1 končí 31.12.2013. V autentizovaný odkaz do nového oknaINETu je nyní k dispozici nová verze Statistica 12 s platností do 31.12.2016.

V rámci promo akce dodavatele je ve verzi Statistica 10 k dispozici kompletní sada nástrojů pro Data Mining, tzn. STATISTICA Data Miner, STATISTICA Text Miner, STATISTICA QC Miner (Optimalizace procesů) a STATISTICA VEPAC. Tyto nástroje budou dostupné k vyzkoušení do konce roku 2013.


STATISTICA firmy odkaz do nového oknaStatSoft je komplexní systém obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro podnikání, vytěžování dat, vědu a inženýrské aplikace.

MU má pořízenou licenci počítačového programu:

  • STATISTICA Data Miner - Academic Year Edition
  • STATISTICA Quality Control Charts - Academic Year Edition
  • STATISTICA Design of Experiments - Academic Year Edition
  • STATISTICA Process Analysis - Academic Year Edition

Na základě licenční smlouvy se společností StatSoft je umožněno za stanovených podmínek všem pracovníkům a studentům legální využití těchto produktů.

Každý z pracovníků a studentů může získat instalační médium Statistiky podle pokynů na autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence nebo zakoupit u obsluhy CPS: http://www.muni.cz/ics/services/ups/cps/

ÚVT MU jako distributor licence odpovídá za to, že předané produkty budou využívány pouze pro aplikace spojené s výukovými nebo výzkumnými aktivitami na Masarykově univerzitě. Produkt podléhající autorskému právu nesmí být zapůjčován ani kopírován třetí osobě. Z těchto důvodů je zapotřebí podepsat současně s převzetím instalačního média tzv. "Dohodu o využití práv z licenční smlouvy".

Kontaktní místa:

 


Popis jednotlivých modulů promo akce:

STATISTICA Data Miner je nejobsáhlejší soubor nástrojů pro vytěžování dat, založený na velmi jednoduchém (ikonovém) uživatelském prostředí. Obsahuje velký výběr zcela integrovaných, okamžitě použitelných systémů řešení specifických problémů vytěžování dat (jednoduše upravitelných na řešení vlastních netypických problémů). Techniky vytěžování dat (Data Mining) jsou založeny na výkonných nástrojích obsažených v pěti modulech, které lze používat interaktivně nebo pro výstavbu, testování a zavedení nových nástrojů řešení. Obsahuje rozsáhlý výběr analytických technik (široký výběr algoritmů na shlukování, pro různé typy neuronových sítí, interaktivních regresních a klasifikačních stromů, vícerozměrného modelování /včetně např. MAR splinů/ a mnoho dalších; dle našich nejlepších znalostí také široký výběr grafických procedur v porovnání s libovolným produktem, který by měl sloužit podobným cílům).

STATISTICA Text Miner je přídavným modulem systému STATISTICA Data Miner vhodným pro převod nestrukturovaného textu do smysluplných shluků, které představují cennou informaci pro podporu rozhodování. Většině uživatelů používajících data miningové metody je dobře známo, že reálná data přicházejí v nejrůznějších formách, ne vždy je možné vstupní data jednoduše analyzovat. Snahou systému STATISTICA Text Miner je získat základní informace z tradičně strukturovaných dat, které nejsou patrné na první pohled. Obdobně jako komponenty systému STATISTICA Data Miner, STATISTICA Text Miner byl speciálně navržen jako obecný nástroj s otevřenou architekturou pro vytěžování informací. Vlastnost získávání/výběr a jiné analytické nástroje dostupné v systému STATISTICA Text Miner jsou použitelné nejen na textové dokumenty a webové stránky, ale také mohou být aplikovány na indexované, tříděné, shlukované vstupní soubory včetně bitmap a hudebních souborů.

STATISTICA QC Miner (Optimalizace procesů) je výkonným nástrojem, který je navržen pro průmyslové monitorování procesů. Systém STATISTICA QC Miner (Optimalizace procesů) není určen pouze pro identifikování problémů, ale rovněž pomáhá efektivně předcházet problémům v souvislosti s řízením a zlepšováním jakosti. STATISTICA QC Miner (Optimalizace procesů) obsahuje všechny funkce modulů pro kontrolu kvality, regulační diagramy, analýzy způsobilosti procesů, procedury navrhování experimentů a implementaci metodologie Six Sigma, spojené s nejmodernějšími průzkumnými a podpůrnými dataminingovými postupy.

STATISTICA VEPAC (Variance Estimation Precision and Comparison) přináší pokročilým uživatelům ucelenou sadu analytických technik pro dokonalejší a pokročilejší analýzu rozptylu nejrůznějších experimentálních dat, a to jak pro fixní, tak náhodné efekty, což je jedním z hlavních přínosů analýzy VEPAC. Nejčastěji používanou metodou pro analýzu rozptylu je ANOVA. VEPAC k ní přináší alternativu, přístup založený na principu metody REML (restricted maximum likelihood estimation), která se kromě různých druhů modelů umí vypořádat i s dalšími slabinami klasické ANOVA. Metoda REML je založena na principu kvadratických forem a k nalezení komponent rozptylu postupuje po krocích, postupnou optimalizací odhadu komponent.


Více informací o těchto modulech najdete na webu firmy StatSoft:

odkaz do nového oknahttp://www.statsoft.cz/produkty/5-dataminingove-nastroje/
odkaz do nového oknahttp://www.statsoft.cz/produkty/2-obecne-analyticke-nastroje/16-statistica-vepac/