Data transfer (Czech only)

Neveřejná telekomunikační služba přenosu dat mezi přístupovými body optické sítě MU.

Kontakt: Ing. Vlasta Hubáčková