O studovně

Proč studovna vznikla

Masarykova univerzita v Brně měla v létě 2000 přes dva a půl tisíce počítačů, z toho více než 2000 počítačů připojených na univerzitní síť (a přes ni k Internetu). Relativně jen malá část z těchto počítačů je k dispozici studentům pro jejich vlastní práci.

V této době měl podle odhadů student univerzity v průměru denně volně k dispozici pouze 11 minut na počítači připojeném k Internetu. Vzhledem k tomu, že kromě samostatného procvičování potřebných dovedností je přístup k počítači vyžadován i v souvislosti s používáním studijního informačního subsystému a vyřizováním dalších administrativních náležitostí souvisejících s novým modelem studia, nelze dostupnost výpočetní techniky a Internetu pro naše studenty v žádném případě považovat za dostačující.

Proto se vedení školy rozhodlo k ráznému kroku, a to k vybudováním celouniverzitní počítačové studovny. Předpokládá se, že toto řešení rychle a přitom efektivně zlepší možnosti přístupu studentů k výpočetní technice a síťovým informačním zdrojům. Její realizací byl pověřen Ústav výpočetní techniky MU.

Cíle studovny

  1. Snadná dostupnost pro velkou část studentů Masarykovy univerzity: zvolená lokalita je v centru města s takřka ideální dopravní obslužností, a to i v nočních hodinách.
  2. Velký počet klientských stanic: v dané lokalitě je umístěno více než 100 počítačů.
  3. Systematická kontrola oprávněnosti přístupu a použití: studovna je opatřena vstupem, ovládaným čipovými identifikačními kartami studentů.
  4. Efektivita systémové údržby: koncové klientské stanice čerpají veškerá stavová data ze serveru.
  5. Výkonná síťová infrastruktura: řešení je založeno na technologii přepínaného 100 Mb/s ethernetu, kombinovaného s gigabitovým ethernetem na klíčových spojích k serverům. Studovna je vybavena výkonným optickým spojem do vnější metropolitní sítě na úrovni 100 Mb/s.
  6. Výkonné servery: klíčovou roli mají tři servery: datový - zajišťuje chod koncových stanic; síťový - slouží jako rozhraní k vnější síti a autentizační - řeší oprávněnost vstupu do studovny a přihlášení k jeho službám.
  7. Obsluha: studovna je personálně zajištěna tak, aby mohla být provozována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Články na téma Studovna