Práce s webovým rozhraním pro kontrolu tisku v CPS

Rozhraní k tisku je přístupné na adrese autentizovaný odkaz do nového oknahttps://pserver.ucn.muni.cz.

Studenti se přihlašují pomocí hesla do IS. Pro přihlášení používejte prostřední odkaz, jak je naznačeno na obrázku.

Díky tomuto rozhraní si můžete kontrolovat všechny své tiskové úlohy. Jakákoliv úloha odeslaná k vytisknutí se zobrazí zde. Ověřte si, zda úlohy určené pro tisk jsou ve stavu PŘIJATO nebo ZNOVU ZAŘAZENO. Úlohy které nemají být vytištěné musí být stornovány. Pokud vám tedy při tisku display zahlásí, že máte moc úloh a málo kreditu, máte dvě možnosti. Dobít si kredit v bankovníku, nebo pomocí webového rozhraní snížit počet úloh (stran). Obsluha za vás dokumenty omylem poslané na tisk mazat nebude

Následuje popis jednotlivých sekcí:

Úlohy

Při "odkliknutí" tohoto odkazu se dostaneme do menu vyhledávání úloh.

 • Uživatel / skupina - info o přihlášeném uživateli
 • Datum od / Datum do - v těchto položkách nastavíme zobrazení úloh zaslaných v rozsahu
 • Filtr - Kritéria pro zobrazení úloh:
  • Všechno - zobrazí se veškeré zaslané úlohy
  • K vytištění - filtr zobrazující soubory připravené k vytištění
  • Tiskne se - probíhá tisk úlohy
  • Přijato - zobrazí přijaté položky nevytištěné
  • Vytištěno - zobrazuje vytištěné úlohy (lze znovu zadat na tisk pomoci ikonky tiskárny)
  • Znovu- zařazeno - úloha byla již vytisknuta a opětovně zaslána k tisku
  • Stornována - zrušení úlohy uživatelem
  • Zamítnuto - zrušení tisku systémem
  • Nedostatek kreditu - cena za zpracování úlohy je vyšší než kredit uživatele
  • Chyba serveru - chyba na straně systému ne uživatele
  • Chyba tiskárny - chyba na tiskárně není způsobena uživatelem
  • Chyba spooleru - chyba webového rozhraní
  • Narušení bezpečnosti
  • Kopie
  • Smazáno - soubor je smazán nelze jej opětovně zaslat na tisk
 • Vyhledání úloh/refresh - Po stisknuti tohoto tlačítka se nám zobrazí zaslané úlohy

Seznam úloh

 • Uživatel/ skupina - uživatel který úlohu zaslal
 • Název úlohy - název zaslaného souboru
 • Status - stav ve kterém se úloha nachází (viz. Filtr)
 • Datum - datum kdy byla úloha zaslána
 • historie úlohy
 • informace o úloze
 • stornování úlohy
 • opětovné zařazení úlohy do tisku
 • odhlášení