How to use a binding machine (Czech only)

Předběžná opatření

Pokud jsou následující podmínky splněny, můžete je přeskočit a rovnou začít vázat.

  • Zkontrolujte zda je přístroj zapnutý (svítí zelená kontrolka [8]). Pokud nesvítí, je nutno přístroj zapnout spínačem [1] na zadní straně přístroje.
  • Zvedněte kryt [4].
  • Otočným kolečkem [17] nastavte doraz [18] v otvoru pro děrování listů [6] na značku "a4".
  • Posuvný ukazatel [13] nastavte podle velikosti hřebenu vazby dle Tabulky 1. V poloze "A" je odsazení perforace od okraje stránky nejmenší a pro větší hřebeny se přepínáním na další pozice postupně zvětšuje

Vázání dokumentu

  • Nasaďte hřeben vazby za kovový hřeben přístroje tak, aby háčky hřebene směřovaly nahoru.
  • Pákou [15] opatrně hřeben roztáhněte. Nepoužívejte násilí!! Pokud se páka zastaví, přestože roztahovací háčky ještě nejsou v koncové poloze, je páka zablokována pomocí dorazu [16] na levém boku přístroje. Chcete-li hřeben roztáhnout více než umožňuje aktuální nastavení dorazu, posuňte jej směrem k sobě.
  • Vložte zadní a přední stranu vazby do otvoru [6]. Ujistěte se, že listy sedí v otvoru rovně a zmáčkněte tlačítko [9]. Počkejte, až uslyšíte, že přístroj prořezal vložené listy a vrátil prořezávací nože zpět do původní polohy. Vyjměte perforované listy z otvoru a zadní stranu nasaďte na rozevřený hřeben vazby, poté perforujte a zakládejte stejným způsobem jednotlivé listy dokumentu. Postupujte od konce dokumentu.

POZOR! Prořezávejte najednou maximálně 20 listů dokumentu!!!

  • Nakonec založte přední stranu vazby, páku [15] vraťte do původní polohy a opatrně vyjměte svázaný dokument z přístroje.

Perforování dokumentů pro založení do šanonů

Jednotlivé listy dokumentu vkládejte do otvoru [10] a děrování provádějte obdobně jako v bodě 2c).

Odměření velikosti hřebene a nastavení ukazatele [13] u dokumentu s neznámým počtem stránek.

  • Posuvnou páčkou [11] přitiskněte zlehka listy dokumentu ke stěně stroje.
  • Na ukazateli [12] odečtěte velikost hřebenu(vlevo) a pozici ukazatele [13]